Промисловість, сільське господарство, транспорт

Перший рівень

1. Чи можна назвати Росію «індустріально-аграрною» державою?

а) Так; б) ні.

2. Більшість трудових ресурсів зосереджено в азіатській частині країни. Чи це так?

а) Так; б) ні.

3. Біля 90 % наукового потенціалу зосереджено в Європейській частині Росії?

а) Так; б) ні.

4. Найбільшу кількість промислової продукції виробляє азіатська ча­стина Росії?

а) Так; б) ні.

5. На економіку Росії особливо впливає територіальна структура гос­подарства. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

6. Чи вірне твердження, що більшість електроенергії в Росії виробляється на ГЕС?

а) Так; б) ні.

7. Закінчить речення: «Більшість електроенергії в Росії виробляється на...»:

а) АЄС; б) ТЕС.

8. Як ви вважаєте, чи є всі необхідні умови для розвитку металургії в Росії.

а) Так; б) ні.

9. Визначте, в якій частині світу найбільше розвинена металургійна галузь та важке машинобудування Росії:

а) у Європейській частині; б) в Азіатській частині.

10. Чи можна сказати, що Тольятті є центром тяжкого машинобудування?

а) Так; б) ні.

11. Визначте, яке машинобудування розвинено в чорноземній зоні:

а) автомобільне; б) сільськогосподарське.

12. Де в Росії виробляють найбільшу кількість бавовняних тканин?

а) У Західному Сибіру; б) у Підмосков’ї.

13. За вартістю продукції, яка галузь сільського господарства переважає в країні?

а) Тваринництво; б) рослинництво.

14. Чи експортує Росія нафту і газ для країн Європи?

а) Так; б) ні.

15. Чи є Владивосток найбільшим портом Тихоокеанського узбережжя Росії?

а) Так; б) ні.

16. Чи правильне твердження, що цитрусові, чай, цукор — є важливі продукти експорту Росії?

а) Так; б) ні.

17. Як ви вважаєте, оленярство є важливою галуззю тваринництва Росії?

а) Так; б) ні.

18. Чи експортує Росія ліс та рибу?

а) Так; б) ні.

19. Мінеральна сировина та енергоносії є значною частиною експорту Росії. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

20. Чи є Україна економічним партнером в торгово-економічних відно­синах країн?

а) Так; б) ні.

Другий рівень

1. Закінчить речення: «Росію можна назвати...»:

а) аграрною державою;

б) індустріальною державою;

в) індустріально-аграрною державою.

2. Яку частку промислової продукції виробляє європейська частина Росії?

а) 50 %; б) 30 %;

в) 85 %.

3. Яку частку промислової продукції виробляє азіатська частина Росії?

а) 10 %; б) 15 %;

в) 35 %.

4. На яких електростанціях країни виробляється найбільша кількість електроенергії?

а) ТЕС; б) АЕС;

в) ГЕС.

5. В якому регіоні країни побудовані найбільші електростанції?

а) В Європейській частині; б) на Уралі;

в) у Східному Сибіру.

6. На якому із півостровів побудована припливна електростанція?

а) На Кольському; б) на Таймирському;

в) на Чукотському.

7. До якої металургійної бази ви віднесете центри: Нижній Таґіл, Маг­нітогорськ?

а) До Кузбасу; б) до Уральської;

в) до Печорської.

8. В якому місті знаходиться підприємство КАМАЗ?

а) Нижній Новґород; б) Набережні Човни;

в) Москва.

9. В якому центрі автомобільної галузі виробляють ВАЗи?

а) Ульяновск; б) Москва;

в) Тольятті.

10. Яка галузь машинобудування зосереджена в таких центрах: Магні­тогорськ, Єкатеринбурґ, Іркутськ, Новосибірськ, Красноярськ та ін?

а) Автомобільне машино будування;

б) точне машинобудування;

в) тяжке машинобудування.

11. Які сільськогосподарські машини виробляють у центрах: Ростов, Сизрань, Таганрог?

а) Зернозбиральні комбайни; б) картоплезбиральні комбайни;

в) льонозбиральні комбайни.

12. Яку текстильну продукцію виробляють в Іваново?

а) Лляні тканини; б) бавовняні тканини;

в) шовкові тканини.

13. Визначте, які регіони спеціалізуються на лісозаготівлі.

а) Сибір; б) Кавказ;

в) центр Європейської частини.

14. Яка галузь скотарства найбільш розвинена в чорноземній смузі?

а) Молочне; б) м’ясо-молочне;

в) м’ясне.

15. Як називають транспортну магістраль, що проходить через Уфу-Аста­ну-Новокузнецьк-Тайшет?

а) Сибірська; б) Південно-Сибірська.

16. По трубопроводу «Дружба» транспортують:

а) газ; б) воду;

в) нафту.

17. Центрами якого флоту Росії є Мурманськ і Арханґельськ?

а) Південного; б) Північного;

в) Тихоокеанського.

18. До якого флоту країни відносять морський порт Астрахань?

а) До Чорноморсько-Азовського;

б) до Каспійського;

в) до Тихоокеанського.

19. Озиму пшеницю висівають:

а) у чорноземній зоні; б) у районі нечорнозем’я.

20. Яка галузь тваринництва найбільш рентабельна на півночі Сибіру?

а) Свинарство; б) оленярство;

в) вівчарство.

Третій рівень

1. Визначте, які риси найбільш характерні для господарства Росії:

а) • Одна із найбільших аграрних держав;

• значна площа;

• більшість населення зайнята у сільському господарстві;

• господарство має плановий характер.

б) • велика індустріальна держава;

• більшість населення зайнято у виробничій сфері;

• має значні мінеральні ресурси;

• держава з різноманітними природними ресурсами.

в) • аграрно-індустріальна країна, що входить до восьми найбільших розвинених держав світу;

• має значні мінеральні ресурси світового значення;

• розвиває ринкові відносини в економіці;

• більшість трудових ресурсів зайнято у виробництві, промислової продукції;

• на господарство впливає різноманітність природних ресурсів та значна територія.

2. Визначте два найбільші центри країни, де видобувають мідь, нікель та кобальт.

а) Норільськ; б) Челябінськ;

в) Новосибірськ; г) Красноярськ;

д) Братськ; е) Мончегорськ.

3. Визначте, як розподіляється виробництво електроенергії в процент­ному відношенні:

а) АЕС — %; б) ГЕС — %;

в) ТЕС — %.

4. Визначте дві найбільші ГЕС в Росії:

а) Братська; б) Білінська;

в) Саяно-Шушенська; г) Смоленська;

д) Красноярська.

5. Визначте, де в Росії найбільші центри з виробництва міді.

а) Красноярськ; б) Челябінськ;

в) Ревда; г) Мідногорськ;

д) Красноярськ; е) Красноуральськ.

6. Визначте основний принцип розміщення важкого машинобудування:

а) наявність трудових ресурсів;

б) близькість транспортних магістралей;

в) близькість споживача;

г) наявність металургійної бази.

7. Визначте центри виготовлення металевого алюмінію:

а) Бокситогорськ; б) Кандалакша;

в) Красноярськ; г) Новосибірськ;

д) Новокузнецьк; е) Братськ.

8. Визначте центри автомобільного будування:

а) ВАЗ —

б) ГАЗ —

в) УАЗ —

9. Визначте три основні бази хімічної промисловості Росії:

а) Європейська; б) Центральна;

в) Центральночерноземна; г) Урало-Поволзька;

д) Західносибірська; е) Сибірська.

10. Визначте, яка технічна культура найкраще культивується в Росії:

а) тютюн; б) соняшник;

в) цукровий буряк; г) льон-довгунець.

11. Визначте регіон вирощування жита та ячменю в Росії:

а) Чорнозем’я; б) південь Західного Сибіру;

в) Нечорнозем’я; г) Східний Сибір.

12. Відзначить із запропонованих портів — порти Чорноморсько-Азовсь­кого флоту:

а) Мурманськ; б) Находка;

в) Новоросійськ; г) Калінінград

д) Туапсе.

13. Яку із запропонованих магістралей називають БАМом?

а) «Воркута-Ухта-Каноша»;

б) «Челябінськ-Владивосток»;

в) «Усть-Кут-Комсомольськ-на-Амурі»;

г) «Уфа-Астана-Новокузнецьк-Тайшет».

14. Як називається нафтопровід, що поставляє нафту не тільки на Україну, але й в інші країни Європи?

15. Визначте центри рибної промисловості на сході країни:

а) Мурманськ; б) Владивосток;

в) Усть-Ілімськ; г) Південно-Сахалінськ;

д) Астрахань; е) Арханґельськ.

Четвертий рівень

1. За допомогою підручника й карт атласу накресліть схему «Структура ПЕК Росії». Проаналізуйте її.

2. Накресліть схему «Структура машинобудівної галузі Росії». Проана­лізуйте її.

3. Визначте, які економіко-географічні особливості зумовили розвиток економіки Росії.

4. На конкретних прикладах дайте оцінку зовнішньо-економічним від­носинам України і Росії.

5. Складіть порівняльну економіко-географічну характеристику госпо­дарства Європейської і Азіатської частини Росії.

6. Доведіть, що основою економіки Росії є важка промисловість.

7. Дайте економіко-географічну характеристику чорній металургії кра­їни, порівнюючи її з такою ж галуззю в Україні.

8. Порівняйте структуру та географію сільського господарства в Росії та Україні.

9. Дайте власний економіко-географічний прогноз розвитку економіки Росії на майбутнє.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Войти с помощью: 

Copyrıght 2013 FUEL THEMES. All RIGHTS RESERVED.