Перший рівень

1. Чи є Російська Федерація найбільшою за площею країна світу?

а) Так; б) ні.

2. Скільки автономних округів входить до складу Росії?

а) 20; б) 10.

3. Чи можна назвати Росію федеративною республікою?

а) Так; б) ні.

4. Яка частина Російської Федерації знаходиться в Східній Європі?

а) 2/3; б) 1/3.

5. Чи вірне твердження, що 2/3 кордонів країни — морські?

а) Так; б) ні.

6. Чи вірне твердження, що країну омивають води чотирьох океанів?

а) Так; б) ні.

7. Переважання рівнинного рельєфу — це характерна риса для території Росії?

а) Так; б) ні.

8. Чи мають місце в Росії прояви вулканізму, землетрусів?

а) Так; б) ні.

9. Чи вірно, що в Росії 80 % площі займають землі з багаторічною мерз­лотою?

а) Так; б) ні.

10. Вважають, що практично вся таблиця Менделєєва знаходиться в над­рах Росії.

а) Так; б) ні.

11. Столиця країни — Санкт-Петербурґ?

а) Так; б) ні.

12. Більшістю населення в країні є жінки. Чи правильно це?

а) Так; б) ні.

13. Чи вірне твердження, що більшість населення зайнято в невиробничій сфері?

а) Так; б) ні.

14. Визначте найбільшу міську агломерацію країни:

а) Єкатеринбурзька; б) Московська.

15. Найбільш популярна релігія в країні:

а) іслам; б) православ’я.

16. Яка слов’янська група переважає в країні:

а) українці; б) росіяни.

17. Більшість населення проживають у Центральній Росії:

а) Так; б) ні.

18. Більшість населення країни проживає на Сході:

а) Так; б) ні.

19. Визначте, до якої мовної групи відносять бурят та калмиків?

а) до монгольської; б) до індоєвропейської.

20. Визначте рівень урбанізації країни.

а) > 50 %; б) > 70 %.

Другий рівень

1. Визначте, яка площа Російської Федерації:

а) 17 млн/м2; б) 25 млн/м2;

в) 40 млн/м2.

2. Яка кількість республік входить до складу країни?

а) 30; б) 21;

в) 26.

3. Яке місто є містом федерального значення?

а) Новосибірськ; б) Москва;

в) Омськ.

4. Визначте державну грошову одиницю:

а) євро; б) карбованець;

в) гривня.

5. У якому році Росія передала Крим до території України?

а) 1922 р.; б) 1954 р.;

в) 1945 р.

6. Визначте рік розпаду СРСР й утворення незалежної держави:

а) 1990 р.; б) 1988 р.;

в) 1991 р.

7. Яка кількість годинних поясів знаходиться на території Росії?

а) 10; б) 11;

в) 14.

8. Визначте, яка частина Росії знаходиться в Північній Азії:

а) 1/3; б) 1/4;

в) 2/3.

9. Закінчіть речення: «Росія має вихід до…»:

а) 12 морів; б) 15 морів;

в) 10 морів.

10. Яку частину рельєфу займають гори в країні?

а) 50 %; б) 70 %;

в) 30 %.

11. Яка рівнина Росії є найбільшою?

а) Західносибірська; б) Східноєвропейська.

12. Закінчіть речення: «На території країни переважає…»:

а) субарктичний кліматичний пояс;

б) помірний кліматичний пояс;

в) субтропічний кліматичний пояс.

13. Найбільші запаси нафти і газу Росії:

а) у басейні р. Волґи;

б) у Тімано-Печерському басейні;

в) у Західносибірському басейні.

14. Яку руду видобувають у КМА?

а) Залізну руду; б) мідну руду;

в) поліметалічні руди.

15. В якому регіоні Росії знаходяться найбільші світові запаси кам’яного вугілля?

а) Печорський; б) Кузбас;

в) Ленський.

16. Де знаходяться найбільші світові запаси деревини, що можна вико­ристовувати за господарським призначенням?

а) Західний Сибір; б) Нечернозем’я;

в) Підмосков’я.

17. Де знаходяться найбільші поклади золота, алмазів, графіту?

а) Західний Сибір; б) Східний Сибір;

в) Кольський п-в.

18. Яка річка в країні має найбільший потенціал електроенергетичних ресурсів?

а) Амур; б) Печора;

в) Єнісей.

19. Визначте два моря, що омивають береги Росії, де найбільший улов риби:

а) Баренцове море; б) Карське;

в) Охотське

20. Визначте регіон, де знаходяться чорноземи:

а) північ Східного Сибіру;

б) південь Східноєвропейської рівнини;

в) Далекий Схід.

Третій рівень

1. За державним поділом куди ви віднесете Мордовію, Карелію, Інгу­шетію?

а) До області; б) до автономної області;

в) до республік.

2. До якої частини федерацій відносять Єврейську автономну?

а) До автономної області; б) до республіки;

в) до автономного округу.

3. Визначте правильну групу тверджень щодо ЕГП країни:

а) • Європейська країна;

• омивається десятьма морями двох океанів;

• знаходиться на території восьми часових поясів;

• переважає гірський рельєф;

• знаходиться на перетині важливих сухопутних і морських шляхів;

• має давні історичні традиції щодо розвитку господарства.

б) • Знаходиться більша частина в Азії, менша в Європі (1/3);

• омивається водами 12 морів трьох океанів;

• переважає рівнинний рельєф;

• межує з 12 країнами по суходолу;

• територія знаходиться в межах 11 годинних поясів;

в) • Євразійська країна;

• має вихід до всіх океанів світу;

• переважає помірний кліматичний пояс;

• значна протяжність із півночі на південь та із заходу на схід;

• входить до складу восьми часових поясів;

• по території проходять найважливіші транспортні магістралі;

4. Який тип клімату найбільш характерний для Східного Сибіру?

а) Помірноконтинентальний; б) різкоконтинентальний;

в) континентальний; г) мусонний.

5. Визначте, який тип клімату найбільш характерний для центру Схід­ноєвропейської рівнини:

а) помірно-континентальний; б) різкоконтинентальний;

в) континентальний; г) мусонний.

6. Визначте тип клімату для Далекого Сходу:

а) помірно-континентальний; б) різкоконтинентальний;

в) континентальний; г) мусонний.

7. Визначте характерні ознаки помірно-континентального клімату:

а) дуже холодна зима (мах до –71°), літо дуже жарке (до +35°) К

б) середня температура літа +19°, зими –6°, кількість опадів 600–800 мм, К = 1.

в) середня температура зими –12°, літа +22°, опадів біля 400 мм, К

8. Визначте основні характеристики демографічної ситуації в Росії:

а) • ІІ тип відтворення населення;

• мінімальні зовнішні міграції;

• переважає чоловіче населення;

• рівень урбанізації — 60 %.

б) • І тип відтворення населення;

• наявність як внутрішніх так і зовнішніх міграцій з економічних та політичних причин;

• переважає жіноче населення;

• рівень урбанізації > 70 %.

в) • переважає ІІ тип відтворення населення;

• існують зовнішні міграції населення;

• в структурі населення переважають молоді люди віком до 35 ро­ків, в основному чоловіче населення;

• рівень урбанізації

9. Визначте найбільш характерні особливості трудових ресурсів Росії:

а) • Найбільша кількість населення задіяна в невиробничій сфері;

• більше ніж 50 % населення — економічно активні;

• біля 9 % безробітних.

б) • більше ніж 50 % — економічно активного населення;

• більшість його працює у виробничій сфері (2/3);

• близько 9 % населення є безробітнім.

10. Визначте три найбільші міські агломерації країни:

а) Московська; б) Новґородська;

в) Єкатеринбурґська; г) Омська;

д) Санкт-Петербурґська; е) Челябінська

Четвертий рівень

1. Складіть розгорнуту економіко-географічну характеристику Росії.

2. Визначте й охарактеризуйте історичні етапи формування території країни.

3. Складіть розширену характеристику рельєфу Російської Федерації порівнюючи її Європейську й Азіатську частини.

4. За допомогою карт та підручника складіть характеристику корисних копалин Росії, дайте їм економічну оцінку.

5. Складіть кругову діаграму земельних ресурсів країни, використовуючи карти атласу та підручник. Проаналізуйте її.

6. Складіть (розгорнуту) схему «Водні ресурси Росії», в якій важіть основні річки, озера, моря, водосховища, болота та їх географію.

7. Складіть розгорнутий план-характеристику населення Росії (вкажіть в кожному пункті плану найважливіші особливості). Які зміни, на Ваш поглад, можливі в майбутньому?

загрузка...