Перший рівень

1. Чи вірно, що столиця країни — Нью-Делі?

а) Так; б) ні.

2. Чи вірно, що в країні проживає більше міліарна чоловік населення?

а) Так; б) ні.

3. Чи можна сказати: «В країні проживає майже 1 млрд населення»?

а) Так; б) ні.

4. Протягом ХІХ — поч. ХХ чт. Індія була колонією Китаю. Це твер­дження вірне?

а) Так; б) ні.

5. Протягом ХІХ — початку ХХ ст. Індія була колонією Великої Британії. Чи це так?

а) Так; б) ні.

6. Індія має вихід до океану. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

7. В Індії збирають 2–3 урожаї в рік. Чи це так?

а) Так; б) ні.

8. 20 % площі країни — займає низовина. Чи це так?

а) Так; б) ні.

9. В країні перший тип відтворення населення?

а) Так; б) ні.

10. В країні другий тип відтворення населення. Чи це так?

а) Так; б) ні.

11. В країні багато кваліфікації трудових ресурсів. Чи це так?

а) Так; б) ні.

12. В країні низький рівень кваліфікованих трудових ресурсів. Чи це так?

а) Так; б) ні.

13. Найбільш поширена релігія в Індії — буддизм? Це так?

а) Так; б) ні.

14. В країні більш ніж 150 націй. Це так?

а) Так; б) ні.

15. Більшість населення проживає в гірській місцевості. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

16. Більшість населення проживає на рівнині. Це так чи ні?

а) Так; б) ні.

17. Найбільше місто країни — це Нью-Делі. Чи вірно це?

а) Так; б) ні.

18. Найбільше місто країни — це Колката. Чи вірно це?

а) Так; б) ні.

19. Більшість трудових ресурсів зайнято в промисловості. Чи вірно це?

а) Так; б) ні.

20. Більшість населення країни зайнято в сільськогосподарському ви­робництві. Чи так це?

а) Так; б) ні.

Другий рівень

1. Який державний лад має Індія?

а) Монархія; б) конституційна монархія;

в) федеративна республіка.

2. Як називається півострів на якому знаходиться країна?

а) Індокитай; б) Індонезія;

в) Малайзія.

3. Як називається найбільша низовина країни?

а) Прикаспійська; б) Велика Китайська;

в) Індо-Ґанґська.

4. Як називається найбільше плоскогір’я країни?

а) Бомбейське; б) Декан;

в) Тібетське.

5. Який кліматичний пояс займає найбільшу площу?

а) Екваторіальний; б) субекваторіальний;

в) тропічний.

6. Яка частка трудових ресурсів зайнята у сільському господарстві?

а) Менше 50 %; б) більше 60 %;

в) більше 70 %.

7. Яка частка неписьменних людей в Індії?

а) Більше 30 %; б) більше 20 %;

в) більше 60 %.

8. Яка кількість націй проживає в країні?

а) Більше 100; б) менше 100;

в) більше 150.

9. Яка релігія переважає в країні?

а) Індуїзм; б) католицизм;

в) православ’я.

10. Яке місто країни населяє більше 14 млн чол.?

а) Нью-Делі; б) Бхопал;

в) Колката.

11. Які електростанції виробляють для країни більш ніж 70 % електрое­нергії?

а) ГЕС; б) ТЕС;

в) АЕС.

12. В якій частині Індії розвинене важке машинобудування?

а) На півночі; б) на сході;

в) на півдні.

13. Яка галузь текстильної промисловості має світове значення:

а) Вовняна; б) лляна;

в) джутова.

14. В якій частині країни виробляють найбільшу кількість ювелірних прикрас?

а) Південь; б) центр;

в) північ.

15. Визначте, яке місце у світі займає країна за кількісними показниками вирощування рису?

а) Перше; б) десяте;

в) друге.

Третій рівень

1. Визначте, яка найбільш вірна характеристика ЕГП Індії.

а) Знаходиться в південній частині Азії, займає п-в Індостан; оми­вається водами Індійського океану; знаходиться на перетині мор­ських шляхів між Європою, Східною Азією, Австралією, Африкою; субекваторіальний клімат дозволяє вирощувати 2–3 урожаї на рік; ядерна держава і межує з іншими ядерними державами (Китай, Пакистан); держава з багатою історією становлення та розвитку культури, різних народних ремесел, відомих у всьому світі;

б) країна Південної Азії; переважає субекваторіальний кліматичний пояс, що сприяє розвитку сільського господарства; омивається водами Індійського океану; межує з багатьма країнами Азії як че­рез океан так і чере сушу; мирна, безядерна держава, яка ніколи не має конфліктів із сусідніми територіями; відома в усьому світі своєю самобутністю, історією, розвитком культури;

в) має вигідне ЕГП, адже має широкий вихід до Індійського океану, тут же знаходяться важливі шляхи, що зв’язують країни з державами Схід­ної Південно-Східної Азії, Західної Азії, Африки, Австралії; на суші межує лише з ядерною державою — Китаєм; більша частина території лежить на рівнинах, що сприяє розвитку сільського господарства

2. Визначте із запропонованих етапів формування території Індії як держави найбільш вірний:

а) • ІІ–ІІІ ст.— виникли перші держави;

• ХІІІ–ХІV ст.— навала монголо татар;

• ХV–ХVІІІ ст.— Боротьба Портуґалії та Іспанії за Індію;

• ХІХ– поч. ХХ ст.— є колонія Великої Британії;

• 1947 р.— проголошена незалежність Індії;

• 1961 р.— ліквідація портуґальської експансії;

б) • V–VІ ст.— виникнення перших держав;

• ХІІІ–ХІV ст.— навала монголо татар;

• ХVІ–ХVІІІ — боротьба Великої Британії за Індію (з Францією і Портуґалією);

• ХІХ– поч. ХХ ст.— колонія Великої Британії;

• 1911 р.— Делі — столиця Індії;

• 1947 р.— незалежність Британської Індії (поділ на Індію і Па­кистан);

• 1961 р.— ліквідація портуґальських анклавів;

в) • VІ–VІІ ст.— перші держави;

• VІІІ–ХІІІ ст.— навала монголо татар;

• ХІІІ–ХVІІІ ст.— боротьба Великої Британії за Індію;

• ХVІІІ — поч. ХХ ст.— колонія Великої Британії;

• 1900 р.— Делі — столиця Індії;

• 1960 р.— ліквідація портуґальських анклавів.

3. Визначте, який клімат найбільш характерний для Індії:

а) субекваторіальний кліматичний пояс; з сухим періодом з листопаду по травень і вологим періодом з червня по жовтень; температура зимою від +12° до +25° (з півночі на південь), температура літом від +25 до +30°, часто йдуть дощі, опадів випадає до 2000 мм; характерні мусони.

б) знаходиться у двух кліматичних поясах — тропічному і субеквато­ріальному; значна кількість опадів випадає взимку — до 3000 мм; влітку жарко і сухо, температура від +25° до +35°; взимку темпе­ратура 35–40°; характерні мусони.

в) знаходиться у вологому субтропічному кліматичному поясі; зима — волога і прохолодна, температура від +12° до +25°, йдуть дощі, опадів випадає до 2000 мм; літо — жарке і сухе, температура до +40°, опади випадають рідко; характерні мусонні вітри.

7. Яка демографічна характеристика країни найбільш вірна?

а) І тип відтворення; низький культурний рівень, рівень кваліфікації; більше 60 % населення — неписемних; більше половини працює в промисловості; надлишок трудових ресурсів; відсутні етнічні конфлікти; борються за збільшення народжуваності;

б) ІІ тип відтворення; надлишок трудових ресурсів; більше половини населення — неписьменних; 10 % населення працює в промис­ловості; борються за зменшення народжуваності; низький рівень кваліфікації;

в) ІІ тип відтворення; боротьба за зменшення народжуваності; 50 % працює в промисловості; низький кваліфікаційний рівень працю­ючих; значні міграції населення; надлишок трудових ресурсів, біля 20 % — безробітних; існують етнічні та релігійні конфлікти.

8. Визначте, де проживає найбільша кількість населення країни?

а) В районі Гімалаїв; б) на Індо-Ґанґській низовині;

в) на плоскогір’ї Декан; г) на південній частині.

9. Визначте, які цифрові показники найбільш правильні для Індії?

а) близько 100 націй; 20 офіційних мов; біля 15000 мовних діалектів;

б) близько 50 націй і народностей; 10 офіційних мов; біля 100 мовних діалектів;

в) більш ніж 150 націй і народностей; 18 офіційних мов; більш ніж 160 мовних діалектів.

10. Визначте центри чорної металургії на:

а) північному-сході

б) в центральній частині .

11. Визначте центр джутової промисловості

а) Нью-Делі; б) Колката;

в) Мумбай; г) Сіндрі.

Четвертий рівень

1. Порівняйте ЕГП Індії і Пакистану. Визначіть загальні та відмінні риси.

2. Знаючи клімат, ґрунти, рельєф та галузі сільського господарства, що розвинені в країні, Визначіть, що найбільш вигідно вирощувати і чому?

3. Визначте, які проблеми в демографічній ситуації необхідно вирішу­вати Індії. Яка Ваша особиста думка з приводу перспектив розвитку демографічної політики в країні?

4. Які природні ресурси найбільш повно використовує Індія у своїй економіці? Доведіть свою точку зору.

5. Порівняйте структуру економіки Індії та України. Чи можна знайти подібні риси? Наведіть конкретні приклади.

6. Які найбільш відомі, в усьому світі на Вашу думку, самобутні індійські витвори різних ремесел, культури? Складіть «візитку» для турагенції «Це Ви можете побачити в Індії».

7. Складіть свій план перспектив розвитку зовнішньо-економічних відносин Індії із зарубіжними країнами.

загрузка...