Запитання першого рівня складності

1. Яки види рослин Вам відомі?

2. Назвіть види рослинності, які супроводжують вас по дорозі до школи?

3. Визначте роль рослин у природі і житті людини.

4. Схарактеризуйте основні рослинні угруповання.

Практичні завдання

Установіть, які типи ґрунтів відповідають різним рослинним угрупо­ванням. Відповідь запишіть в таблицю.

Робота з картами

За картами атласу з’ясуйте, які види рослин Вашої області занесені до Червоної книги?

Тестові запитання

  1. Установіть відповідність між рослиною, занесеною до Червоної книги України і місцем її поширення:

 

2. Типовим представником рослинності лісостепу на території України є: сосна; кипарис; дуб; ліщина.

Творчі завдання

1. Розкрийте сутність тези «Ліси — легені планети».

2. Виявіть чинники, що зумовили різноманітність видового складу рослинності України.

3. Чим Червона книга України відрізняється від Зеленої книги?

4. Як особисто ви охороняєте рослинний світ України?

загрузка...