Методика правознавства

Тема 3. Основи правового статусу людини й громадянина. Громадянські (особисті) та політичні права. Тема 4. Конституційні, соціальні, економічні та культурні пр Конституційні обов’язки людини і громадянина в україні

1.  Під поняттям «громадянин» ми розуміємо: •  людину — учасника суспільних відносин і свідомої діяльності →п. 43; •  мешканця держави, якому виповнилося 18 років →п. 77; •  особу, яка має стійкий  зв’язок з конкретною держа  вою → п. 94. 2. …
ДАЛЕЕ

Як держава захищає права дитини в сім’ї

Очікувані результати: після цього уроку учні зможуть: називати державні органи та установи, що опікуються правами дитини; оцінювати ситуації порушення прав дитини в сім’ї; розповідати про підстави і процедуру позбавлення батьківських прав; розрізня‑ ти усиновлення та опіку й піклування; моделювати та…
ДАЛЕЕ

Що таке самоврядування?

Мета:визначити поняття «демократія», розповісти про історію її формування; розтлумачити поняття «самоврядування», окреслити форми участі громадян у розв’язанні загальнодержавних питань та питань, що перебувають у компетенції органів міс‑ цевої влади; ознайомити з класифікацією та діяльністю дитячих організацій в Україні; дослідити демократичні…
ДАЛЕЕ

Ти — людина, значить, маєш права

Цілі: перевірити, поглибити, систематизувати й  закріпити  знання учнів, оцінити навчальні досягнення; закріпити уміння пояснювати значення юридичних термінів, називати найважливіші ознаки юридичних понять; коментувати юридичні тексти, застосовувати юридичні знання для аналізу конкретних життєвих ситуацій; уміння здійснювати свої законні права й свободи…
ДАЛЕЕ

Урок 2 Що таке закон ?

Мета:навчити учнів пояснювати, що таке закон, наміри тих, хто його створює, проблеми, що можуть виникати під час застосу‑ вання закону, складності й суперечності, що виникають під час законотворчого процесу; уміти порівнювати поняття «закон» і «під‑ законний акт», обирати правове рішення,…
ДАЛЕЕ

Урок 1. Правила в нашому житті

Мета: пояснити, що таке правила, як вони виникають; визначити функції правил у суспільстві; розвивати мислення учнів через формулювання понять, вміння їх порівнювати, класифікувати; формувати розуміння єдності норм права і моралі, виховувати усвідомлення необхідності дотримання соціальних норм у суспільстві.

Набуття та вдосконалення навичок самостійної роботи учнів з джерелами і спеціальною літературою

Сучасна особистісно-орієнтована модель освітнього процесу спрямована на те, щоб створити необхідні умови для успішної самореалізації молоді у «дорослому житті». При цьому йдеться не лише про успіхи у професійній діяльності, хоча це останнє, поза всяких сумнівів, є надзвичайно важливим. Не менш…
ДАЛЕЕ

План та напрями роботи шкільного правознавчого товариства

Як правило, перспективний план роботи шкільного товариства виробляється й узгоджується його членами на перших зборах після обрання ради. Роль керівника з нозаурочної роботи з правознавства у цьому процесі важко переоцінити, адже лише досвіпчсі ний педагог здатний чітко окреслити напрями діяльності…
ДАЛЕЕ

Статут шкільного товариства «Правознавець»

І.Загальні положення Товариство «Правознавець» — самодіяльна організація, створена учнями гімназії для задоволення особистих і колективних інтересів молоді у царині вив-чення правознавства. Товариство організовує свою роботу  на основі Конституції України та діючого законодавства, зокрема відповіддно до закону України про позашкільну освіту,…
ДАЛЕЕ

Посвята у члени шкільного товариства «Правознавець»

Безперечно, важливим є вироблення ритуалу иосвяти у члени товариства. Сценарії проведення заходу можуть бути найрізноманітнішими. Виправдовують себе як колективний, так і індивідуальний прийом до членів товариства; можна обирати для посвяти у члени товариства певний день а початку або ж наприкінці…
ДАЛЕЕ