Правознавство 11 кл.

УРОКИ 27-28 Поняття, ознаки, мета й підстави кримінальної відповідальності.

Поняття, ознаки та види кримінальних покарань. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх Мета: сформувати уявлення учнів про поняття, ознаки і мету кримінальної відповідальності; розкрити та охарактеризувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх; виховувати правову культуру, вести профілактичну роботу з підлітками щодо попередження правопорушень.

УРОКИ 25-26 Поняття та ознаки злочину. Суб’єкти злочину. Співучасть у злочині

Мета: сформувати поняття та ознаки злочину, пояснити сутність поняття «суб’єкт злочину»; виховувати в учнів поважне ставлення до законів, вести профілактику правопорушень серед підлітків.

УРОКИ 23-24 Поняття та загальна характеристика кримінального права. Кримінальні правовідносини. Джерела кримінального права

Мета: сформувати поняття про кримінальне право, ознайомити учнів з джерелами кримінального права, показати на практичних вправах реалізацію кримінальних правових відносин; виховувати повагу до закону.

УРОКИ 21-22 Контрольна робота. Тематичне оцінювання з теми «Адміністративне та екологічне право»

Мета: перевірити та оцінити знання учнів, засвоєння ними основних понять із теми адміністративного та екологічного права, вчити їх аналізувати нормативно-правові документи; розвивати творче мислення щодо виконання завдань підвищеної складності; виховувати в старшокласників самостійність мислення.

УРОКИ 19-20 Загальне й спеціальне використання природних ресурсів. Екологічні правопорушення та відповідальність за їх вчинення

Мета: розкрити особливості загального й спеціального використання природних ресурсів, сформувати поняття: екологічні правопорушення, екологічна відповідальність, види покарань за екологічні правопорушення; вчити старшокласників відстоювати власну точку зору, розвивати вміння аналізувати, робити висновки, виховувати правову та екологічну культуру.

УРОКИ 17-18 Екологічне право

Мета: ознайомити учнів із поняттям екологічного права, його джерелами; розкрити принципи та об’єкти екологічної охорони, екологічної безпеки та познайомити зі способами її забезпечення; виховувати у старшокласників відповідальність за збереження та охорону навколишнього середовища, виховувати екологічну культуру.

 УРОКИ 15-16 Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.

Поняття, ознаки й підстави адміністративної відповідальності, адміністративних стягнень та порядок їх накладання й зняття. особливості адміністративного судочинства

УРОКИ 13-14 Поняття, види та функції державного управління. Державна служба в Україні: поняття, принципи. Поняття, види та правовий статус державних службовців

Мета: розкрити види та функції державного управління, види та принципи державної служби в Україні; виховувати в школярів повагу до представників державної служби.

УРОКИ 11-12 Поняття та загальна характеристика адміністративного права. Джерела адміністративного права та адміністративні правовідносини

Мета: розкрити основні поняття з теми, дати учням уявлення про державне управління й державну службу, ознайомити з адміністративними проступками та стягненнями за них.

УРОКИ 9-10 Тематичне оцінювання з теми «Фінансове право». Контрольна робота

Мета: перевірити та оцінити знання учнів, виховувати самостійність мислення, розвивати вміння аналізувати факти, робити висновки.

УРОКИ 7-8 Банківські відносини в Україні. Банківська система України. Загальна характеристика Національного банку України

Мета: сформувати поняття банківської системи України, її функцій та структури; познайомити учнів з Національним банком України, дати його загальну характеристику; навчити учнів самостійно приймати рішення щодо розподілу власних коштів, розвивати навички самостійного мислення, самоаналізу.

УРОКИ 5-6 Види податків і зборів. Особливості оподаткування фізичних осіб. Особливості оподаткування неповнолітніх

Мета: дати учням конкретне уявлення про види податків і зборів, розкрити особливості оподаткування фізичних осіб, познайомити старшокласників з особливостями прав та обов’язків платників податків; виховувати в учнів повагу до законодавства, самостійність, розвивати соціальну компетентність.