Термін здачі робіт 1 грудня 2014 р.

 Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 2014-2015 навчальний рік    

9 клас  

 Всього балів       79б.

 

І. Тестові завдання         (кожна правильна відповідь – 1 бал , всього10 балів)  

 1. Оберіть найбільш повну відповідь, що характеризує ознаки правопорушення

а.        Протиправність, вина, шкода, суб’єкт правопорушення;

б.       Вина,шкода, караність, мотив;

в.        Шкода, стягнення, караність, обтяжуюча обставина;

г.        Суспільна небезпека, протиправність, винність, караність.

 1.    Назвіть первинну соціальну норму

а.        Норми права;

б.       Звичаї;

в.        Корпоративні норми;

г.        Релігійні норми.

 1.    Оберіть варіант, котрий включає лише галузі публічного права

а.        Конституційне, кримінальне, сімейне, цивільне;

б.       Цивільне, адміністративне, конституційне, трудове;

в.        Адміністративне, кримінальне, конституційне, фінансове, екологічне;

г.        Житлове, земельне, трудове, спадкове, конституційне.

 1.   Оберіть варіант, котрий включає лише галузі приватного права

а.        Конституційне, кримінальне, сімейне, цивільне;

б.       Адміністративне, кримінальне, конституційне, фінансове, екологічне;

в.        Житлове, земельне, трудове, спадкове, конституційне;

г.        Цивільне, сімейне, трудове, житлове, земельне, соціального захисту.

 1.    Не є ознакою закону

а.        Приймається референдумом;

б.       Приймається на совість;

в.        Має вищу юридичну силу;

г.        Виконання забезпечується силою державного примусу.

 1.    Що не належить до законодавчого процесу

а.        Розробка проекту президентом;

б.       Законодавча ініціатива;

в.        Підписання закону прем’єр-міністром;

г.        Оприлюднення закону.

 1. 7.   Що не належить до дії як складової частини юридичних фактів

а.        Народження дитини;

б.       Підпал в будинку;

в.        Приїзд  делегації з Америки;

г.        Заручини до весілля.

 1.  Оберіть варіант що включає функції юридичної відповідальності

а.   Дисциплінарна, охоронна, кримінальна;

б.   Охоронна, виховна, запобіжна;

в.   Оборонна, загальнообов’язкова, превентивна;

г.    Загальна, внутрішня, регулятивна.

 1.   Оберіть варіант, котрий включає ознаки конституції як основного закону

а.        Найвища юридична сила, особливий порядок прийняття, підвищена стабільність;

б.       Писана, жорстка, підвищена стабільність;

в.        Внутрішня, гнучка, письмова форма;

г.        Жорстка, підвищена стабільність, гнучка.

 1.  Оберіть варіант, що включає міжнародно-правові стандарти прав людини:

а.        Цивільний кодекс України, Конвенція про права дитини, Закон України «Про громадянство»;

б.       Декларація прав дитини, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;

в.        Конституція України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу»;

г.        Загальна декларація прав людини, Конвенція про права дитини, Конституція України;

ІІ. Дайте визначення юридичних термінів та наведіть приклади їх застосування        (кожен термін по 2 бали + 1б.приклад)                                                         ( 9  балів)

Визначення поняття Приклад застосування
— плюралізм

 

-верховенство права

 

-споживач

 

ІІІ.      Назвіть 3:                                                                                                     ( 9  балів)

 1. ознаки права,
 2. форми власності,
 3. принципи юридичної відповідальності

 

ІV. Порівняйте  поняття «закон» і « підзаконний нормативний акт»          (10 балів)

 

 1. Розкрийте співвідношення понять «правомірна поведінка»і «правопорушення»                                                                                                                            (10 балів)

VІ.  Описове питання. Дайте поширену відповідь на питання

Порівняйте положення Конституції України та Конвенції ООН про права дитини. Дайте оцінку відповідності українського законодавства міжнародно — правовим стандартам прав дитини                                                        (10  балів).

 

VІІ.    Виправте помилки в тексті:                                                                     (6 балів)

Повна загальна середня освіта є необов’язковою, але доступною в Україні.

Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних, комунальних, приватних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій у розмірі мінімальної заробітної плати та пільг учням та студентам. Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних, комунальних та приватних навчальних закладах на конкурсній основі. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення української мови у держаних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.

VІІІ.    Задача                                                                                                         ( 10  балів).

16-річний Олег вранці 15 листопада 2011 року зробив ранкову гімнастику, а після сніданку на прохання батьків прибрав у кімнаті. О 9год. ранку він придбав у магазині ковбасу і булку, а з 10 до 11 год. плавав у басейні, сплативши 20 грн. Об 11.30 год. він пішов на червоне світло і був оштрафований. Олег з друзями придбав у магазині 3 пляшки пива і пачку сигарет, котрі були розпиті у найближчому сквері. На зауваження перехожих компанія відповіла нецензурною лайкою. Громадяни викликали наряд міліції, неповнолітні чинили опір, погрожуючи міліціонерам розправою.

У яких випадках Олег вступав у правові відносини?

Якими галузями права регулюються ці відносини?

В яких випадках були порушені норми права?

ІХ.    Поясніть, як ви розумієте вислів:« Створюйте небагато законів, але слідкуйте за тим, щоб їх дотримувались.» Джон Локк

Напишіть есе (10 речень) —                                                                                       (5 балів)

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ

 

 

 

Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 2014-2015 навчальний рік   

10 клас  

Всього 83 бали

І. Тестові завдання                            (кожна правильна відповідь – 1 бал , всього 10 балів)

1.За способом утворення розрізняють такі державні органи:

а.        первинні,успадковані. призначувані

б.        похідні; призначувані; успадковані

в.         виборні; призначувані; успадковані.

г.         первинні; виборні; успадковані

 1. Оберіть варіант, котрий включає ознаки конституції як основного закону

а.       Найвища юридична сила, особливий порядок прийняття, підвищена стабільність, установча сила

б.       Писана, жорстка, підвищена стабільність, установча сила

в.        Внутрішня, гнучка, письмова форма, установча сила

г.        Жорстка, підвищена стабільність, гнучка, установча сила

 1. На строкову службу за призовом можуть бути призвані юнаки віком:

а.       18-27                           б. 18-20

в.    18-25                           г. 18-23

 1. Під терміном «жорсткість» конституції розуміють:

а.       форму захисту конституції від втручання політичних партій;

б.       властивість конституцій тоталітарних держав;

в.        форму захисту конституції від будь-якого втручання;

г.        властивість писаних конституцій, що зумовлює формальні гарантії стабільності в конституційному регулюванні.

 1. Часом вчинення злочину вважається:

а.       час закінчення дій, що порушують кримінальний закон; час вчинення суспільно небезпечного діяння з урахуванням часу настання шкідливих наслідків

б.       час вчинення суспільно небезпечного діяння з урахуванням часу настання шкідливих наслідків; час вчинення суспільно небезпечного діяння незалежно від часу настання наслідків;

в.        час закінчення дій, що порушують кримінальний закон; час вчинення суспільно небезпечного діяння незалежно від часу настання наслідків;

г.        час початку дій, що порушують кримінальні закони; час вчинення суспільно небезпечного діяння незалежно від часу настання наслідків;

 1. Особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності за

а.       умисне вбивство; терористичний акт; вимагання;; захоплення заручників; незаконне заволодіння транспортним засобом,зґвалтування.

б.       умисне вбивство; терористичний акт; вимагання; наругу над державними символами контрабанду; незаконне заволодіння транспортним засобом, зґвалтування..

в.        умисне вбивство; терористичний акт; вимагання; наругу над державними символами мародерство; незаконне заволодіння транспортним засобом, зґвалтування.

г.        терористичний акт; захоплення заручників; вандалізм; незаконне заволодіння транспортним засобом, зґвалтування.

 1. Сукупність засобів і способів здійснення державної влади, що відображають її характер і зміст з огляду на співвідношення демократичних і недемократичних засад називається:

а.       демократичний правовий режим;

б.       державно-правовий режим;

в.        суспільний режим;

г.        державне правління;

 1. Строк перенесення державної реєстрації шлюбу не може перевищувати із дня подання заяви.

а.       трьох місяців;

б.       шести місяців;

в.        одного року;

г.        двох років;

 1. Поняття «народний суверенітет» і «національний суверенітет» повністю співпадають у:

а.       двох національній державі;

б.       багатонаціональній державі;

в.        ніколи не співпадають;

г.        унітарній державі;

10.Зведення кількох нормативно-правових актів в один без зміни їх змісту називається:

а.       кодифікацією;

б.       інкорпорацією;

в.        консолідацією:

г.        правотворчістю.

 

ІІ. Дайте визначення юридичних термінів. Наведіть приклади їх застосування  у правовому контексті (кожен термін по 2 бали + 1бал)                                                ( 9 балів)

Визначення поняття Приклад застосування
— речі

 

— позовна давність

 

-октроювання

 

 

ІІІ. Назвіть 3:                                                                                                                         ( 9 балів)

 • ознаки державного органу;
 • економічні передумови виникнення держави
 • підстави набуття громадянства у світовій практиці.

 

ІV. Розкрийте співвідношення понять «система права» і «система законодавства»   ( 10 балів)

 

 1. Порівняйте наведену пару за  такою схемою: авторитарний і тоталітарний державно-політичні режими                                                                                                                   ( 10 балів)
спільне поняття відмінне
1)

 

2)

 

3)

…..

 

 

 

 

1)

 

2)

 

3)

…….

 

VІ.  Описове питання. Дайте поширену відповідь на питання                                 (10  балів).

Порівняйте тексти Конституції України та Загальної декларації прав людини. Дайте оцінку відповідності українського законодавства міжнародно — правовим стандартам прав людини.

 

VІІ. В пропонованому тексті визначте юридичні помилки та недоречності            (10 балів).                                                        При вступі на роботу працівник укладає з працедавцем колективний договір. Договір укладається обов’язково в письмовій формі на строк до трьох років. До початку роботи працедавець зобов’язаний ознайомити працівника з його трудовими обов’язками, трудовим договором, який діє на підприємстві, правилами техніки безпеки. Договір вважається укладеним з моменту видання наказу про прийом на роботу. Робочий час працівника складає не більше 41 години на тиждень. Працівник має право звільнитися з роботи, повідомивши працедавця про це за 14 днів до звільнення, а за наявності поважних причин – за три дні до звільнення. Працедавець має право звільнити працівника у випадках, передбачених Трудовим  кодексом  України, зокрема в разі прогулу (відсутності на роботі більше ніж 4 години), скорочення штатів, скоєння ним іншого адміністративного правопорушення.

VІІІ.  Задача                                                                                                            ( 10 балів).

Після смерті громадянина Д. залишилося спадкове майно у складі будинку вартістю 180 тис. грн., речей звичайної домашньої обстановки і вжитку вартістю 65 тис. грн., колекція поштових марок вартістю 10 тис. грн.  та вкладу в банк у розмірі 140 тис. грн. Будинок і речі звичайної домашньої обстановки та вжитку громадянина Д.  заповів церковнійгромаді,  колекцію марок  — своєму синові. Після відкриття спадщини залишилися вдова,  вік якої становить 49 років , 25-річна дочка-інвалід, 28-річний син, який працював вантажником у порту, 67-річна мати громадянина Д . Назвіть суб’єктів цивільних відносин, які мають право на спадкування, і визначте частку кожного з них. Свою відповідь обґрунтуйте.

ІХ. Поясніть, як ви розумієте вислів «Влада це плащ, який здається нам надто широким на чужих плечах і надто тісним на власних» П. Декурcель. Напишіть есе (10 речень).                                                                                                                                     (5бал). )

Бажаємо успіху

 

 

Завдання I (шкільного) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

2014-2015 навчальний рік 

      11 клас                    

Всього балів — 83

 

І. Тестові завдання       (кожна правильна відповідь – 1 бал, всього 10 балів)  

 1. Заподіяння шкоди без вини у праві  називають:

а.                          Правопорушенням;

б.                          Злочином;

в.                          Казусом;

г.                           Проступком;

д.                          Необережністю.

 1. Не мають права голосу на виборах народних депутатів України:

а.                           Неповнолітній,  інвалід;

б.                           Інвалід, особа, яка перебуває у місцях позбавлення волі;

в.                           Пенсіонер, неповнолітній;

г.                            Особа, яка перебуває у місцях позбавлення волі, громадянин, визнаний судом недієздатним;

д.                           Громадянин, визнаний судом недієздатним, неповнолітній.

 1. Визначте, яке з наведених тверджень відповідає цивільному законодавству України:

а.                   Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, і цим ставить сім’ю чи себе у скрутне матеріальне становище;

б.                   Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона відсутня в місці свого постійного проживання протягом одного року;

в.                   Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона знаходиться у стані хронічного, стійкого психічного розладу, не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

г.                    Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона відсутня в місці свого постійного проживання упродовж трьох років.

 1. Органи соціального забезпечення сплатили Іванову пенсію. У даному випадку наявний такий спосіб реалізації права:

а.                   Дотримання

б.                   Виконання

в.                   Здійснення

г.                    Застосування

 1. Громадянин П. вибив вікно і проник у будинок з метою вчинення крадіжки, однак, почувши, що повертається господар, втік, злякавшись бути впійманим. У діях П. наявний:

а.                   Замах на злочин

б.                   Готування до злочину

в.                   Добровільна відмова від доведення злочину до кінця

г.                    Крайня необхідність

 1. Що регулює діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних та недержавних підприємств, установ, організа­цій?

а.                                          Норми адміністративного права.

б.                                          Норми державного права

в.                                          Норми конституційного права

г.                                          Норми адміністративно-процесуального права

 1. Оберіть додаткові підстави розірвання трудового договору:

а.                   Поновлення на роботі працівника, систематичне невиконання трудових обов’язків, вчинення розкрадання за місцем роботи майна власника;

б.                   Одноразове грубе порушення, винні дії працівника, який обслуговує грошові, товарні або  культурні цінності, вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку;

в.                   Припинення трудового договору, відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість;

г.                    Систематичне невиконання трудових обов’язків, вчинення працівником, який виконує виховні функції , аморального проступку, відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість.

 1. Спільною власністю подружжя є:

а.                    Заробітна плата, пенсія, доходи від банківських вкладів;

б.                    Речі індивідуального користування, пенсія, ювелірні прикраси дружини;

в.                    Квартира, подарована під час шлюбу, премія, машина, яка перейшла в спадок чоловікові;

г.                     Грошовий вклад на ім’я дружини, заробітна плата, премія за перевиконання плану;

 1. 9.     Назвіть невірно названу стадію кримінального процесу

а.                   Порушення кримінальної справи;

б.                   Досудове слідство;

в.                   Попередній розгляд справи прокурором;

г.                    Судовий розгляд

 1. Не можуть бути самостійним предметом договору найму житла:

а.                   Жиле приміщення, яке хоча і є ізольованим, але за розміром менше встановленого для надання одній особі; частина кімнати або кімната, зв’язана з іншою кімнатою спільним входом; підсобні приміщення;

б.                   Квартири в багатоквартирних житлових будинках; житлові будинки, що належать ЖБК;

в.                    Ізольоване житлове приміщення; присадибні житлові будинки;

г.                    Житлові будинки, що належать ЖБК, ізольоване житлове приміщення.

 

ІІ. Дайте визначення юридичних термінів. Наведіть приклади їх застосування  у правовому контексті (кожен термін по 2 бали + 1б.)                                         ( 9 балів)

 

Визначення поняття Приклад застосування
— недобросовісна конкуренція

 

-тестаментоздатність

 

-службова особа

 

ІІІ. Назвіть 3:                                                                                                               ( 9  балів)

 • Принципи природокористування;
 • економічні передумови виникнення держави ;
 • ознаки державного органу

ІV. Розкрийте співвідношення понять «усиновлення» і «піклування»                        (10 балів)

 

 1. V. Вкажіть спільні та відмінні риси понять«підбурювач злочину»  і «пособник злочину». Порівняйте наведені пари понять за  такою схемою:                                           (10 балів)
спільне поняття відмінне

VІ.  Дайте поширену відповідь на питання                                                       10  балів).

Соціальна держава: поняття, правові основи, ознаки та шляхи розбудови в Україні

 

VІІ. Дайте правову оцінку ситуації 1                                                                (10  балів).

У зв’язку з переїздом на нове місце проживання комендант гуртожитку М.Сафроненко подала заяву з проханням звільнити її з роботи. Через два тижні адміністрація підприємства заявила, що не може знайти іншого працівника і відмовилась прийняти матеріальні цінності, довірені коменданту, й видати їй трудову книжку. М. Сафроненко звернулась до юрисконсульта підприємства за роз’ясненням, чи може вона самовільно залишити роботу, адже пройшло вже більше двох тижнів і виходить, що її заява втратила своє значення, і куди їй слід звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.

Дайте роз’яснення коменданту гуртожитку.

VІІІ .   Дайте правову оцінку ситуації 2                                                             ( 10 балів).

У листопаді 2001 р. громадянин України К. виїхав на постійне проживання у Францію, а у січні 2002 р. був прийнятий до громадянства цієї держави. В Україні у нього залишилося 0,8 га сільськогосподарських угідь, які він у жовтні 2001 р. здав в оренду строком на 5 років. У грудні 2005 р., під час короткочасного перебування К.  в Україн, він був повідомлений  сільським головою про те, що  він не може бути власником земель сільськогосподарського призначення, і тому повинен на протязі місяця відчужити земельну ділянку, здану ним в оренду. К. проти цього заперечував, посилаючись на наступне:

 1. Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України право приватної власності є непорушним, а норми Конституції України є нормами прямої дії (ч. 2 ст. 8 Конституції України)
 2. У Земельному кодексі відсутня норма, у якій би прямо зазначалося, що іноземці не можуть бути власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
 3. У цьому ж Кодексі ніде не зазначається про необхідність відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення її власниками – іноземцями.

Вирішіть спір із застосуванням знань з теорії права.

ІХ. Поясніть, як ви розумієте вислів «Влада це плащ, який здається нам надто широким на чужих плечах і надто тісним на власних» П. Декурcель. Напишіть есе (10 речень).(5 балів )

 

Бажаємо успіху

 

Предыдущая статьяЛюдина і світ
Следующая статьяКонкурс — «Моя країна — цілий світ»