Підготовка більшовиків до захоплення влади

Реальні владні повноваження були зосереджені у Тимчасового бюро Ради, до складу якого ввійшло 20 осіб. Половину з них складали представники національних сил (Селянська спілка, УПСР, УСДРП, Військова рада), а половину — представники загальноросійських партій (більшовики, есери, меншовики, єврейські партії). Спеціальною листівкою Тимчасове бюро повідомило населення про підпорядкування йому усіх військових сил, виконання тільки його розпоряджень і вказівок, про заборону мітингів і вимогу до населення зберігати спокій.

Ще навесні більшовики розпочали організацію збройних сил, розглядаючи силовий варіант захоплення влади у краї як найбільш вірогідний в умовах, коли вони знаходилися у меншості в усіх представницьких органах. 29 квітня 1917 р. Катеринославський комітет РСДРП (б)   прийняв постанову яка проголошувала формування Червоної гвардії. Проводилося її навчання на великих підприємствах.

Військова організація, створена при Катеринославському комітеті РСДРП (б), проводила роботу серед всіх солдатів у місцевих гарнізонах Катеринославщини. Вже на середину літа 1917 р.  організація мала свої осередки майже в усіх військових частинах, які займали стосовно більшовиків здебільшого позицію доброзичливого нейтралітету.

Проблему озброєння катеринославські більшовики вирішили з допомогою російської влади. Накінець 1917 р. ешелон зі зброєю з Тули за особистим розпорядженням лідера більшовицької Росії Леніна прибув до Катеринослава. Урядові війська зробили спробу захопити його і попередити озброєння антиурядових червоногвардійських формувань. Проте робітничі загони Брянського заводу відбили їх напад. Після короткої сутички зброю було доставлено на Брянський завод. Частину її потім було переправлено червоно-гвардійцям з Дніпровського заводу у м. Кам’янському.

Одночасно з озброєнням власних загонів більшовики активно працювали у Радах та на виборчих кампаніях. Вони намагалися завоювати в них більшість. Однак зробити це довгий час не вдавалося. Лише накінець  1917 р. в умовах економічного розвалу та посилення тиску більшовицької Росії більшовики у краї змогли нарешті отримати дві третини мандатів у Катеринославській раді.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Войти с помощью: 

Copyrıght 2013 FUEL THEMES. All RIGHTS RESERVED.