Репродуктивні питання

1. Схарактеризуйте значення промисловості для розвитку народного господарства України.

2. Які галузі промисловості розвинені у вашій області?

3. Які міжгалузеві промислові комплекси в Україні?

4. Обгрунтуйте структуру важкої промисловості.

5. Які галузі об’єднує поняття «промисловість»?

6. Назвіть галузі легкої промисловості.

7. Які галузі промисловості розвинені у вашому обласному центрі й ін­ших містах області?

8. Які галузі промисловості входять до групи «А», а які — до групи «Б»?

9. Які промислові підприємства є у вашому районі?

10. Назвіть області, на території яких розвинені галузі важкої промис­ловості.

Творчі (проблемні питання)

1. Чому промислове виробництво на території України розміщено не­рівномірно?

2. Чому галузі промисловості об’єднуються, утворюючи систему пов’яза­них між собою галузей виробничої і невиробничої сфер?

3. Чому в Україні в часи незалежності помітні кризові періоди в еко­номіці.

4. Поясніть залежність галузей легкої промисловості від галузей важкої.

5. Чому промисловість вважається провідною ланкою господарства на­шої країни?

Практичні завдання

1. Нанесіть на контурну карту назви міст, в яких розвинені галузі легкої промисловості.

2. На контурній карті України надпишіть назви областей в яких розви­нені галузі легкої промисловості.

3. Накресліть схему галузей важкої промисловості.

4. Накресліть схему галузей легкої промисловості.

5. У підручнику (автор — А. Й. Сиротенко) розгляньте картосхему «Промисловий район Придніпров’я» й схарактеризуйте територіальні і галузеві структури.

загрузка...