Білети з Правознавства 9 клас 2013 р.

9.2. Перерахуйте кілька ситуацій, в яких ви виступали в ролі споживача. Наведіть приклад порушення праь споживача. Надайте практичні поради споживачеві щодо захисту його прав у цій ситуації.

Споживач — фізична особа, яка придбала, за¬мовила, використовує або має намір придбати чи4 замовити продукцію для особистих потреб, без¬посередньо не пов’язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків наймано¬го працівника. Ми виступаємо у ролі споживачів, коли купуємо певні товари в магазині,…
ДАЛЕЕ

Білет 8. 8.1. Права і свободи людини: поняття і види. Загальна декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення.

Становище людини в державі характеризується її правовим статусом, що передбачає певні права, свободи й обов’язки. Права людини — це можливості, що необхідні людині для існування й розвитку. Людина є біологічною істотою, тому їй потрібні їжа, житло, одяг. Водночас людина є…
ДАЛЕЕ

6.2. Поясніть, що таке сім’я та в чому полягає її значення для вас особисто, суспільства, держави. Складіть правову ситуацію щодо прав і обов’язків подружжя. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

План відповіді

БІЛЕТ № 6 6.1.Юридична відповідальність: поняття, ознаки та основні види.

Неправомірна поведінка людей завжди тягне за собою певні утиски й обмеження, тобто юридичну відповідальність. Юридична відповідальність — встановлений законодавством і забезпечений державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати позбавлення певних благ, належних йому цінностей. Метою юридичної відповідальності є не тільки накладення на…
ДАЛЕЕ

БІЛЕТ № 5 5.1.Правопорушення: основні ознаки, види, приклади

Зазвичай люди добровільно, без примусу до­тримуються вимог права, не виходять за його межі. Такі вчинки (діяння), які не суперечать при­писам правових норм або основним принципам певної держави, називають правомірною поведінкою. Наприклад, право­мірною поведінкою можна вважати отримання громадянами обов’язкової середньої освіти….
ДАЛЕЕ