Неправомірна поведінка людей завжди тягне за собою певні утиски й обмеження, тобто юридичну відповідальність. Юридична відповідальність — встановлений законодавством і забезпечений державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати позбавлення певних благ, належних йому цінностей.
Метою юридичної відповідальності є не тільки накладення на правопорушника обмежень, а й попередження вчинення особою правопорушень у майбутньому, формування в нього потреби відновлення прав потерпілих осіб.
Залежно від правопорушення основними видами юридичної відповідальності є дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна.
Дисциплінарна відповідальність встановлюється у випадку порушення трудової дисципліни (наприклад, невиконання трудових обов’язків, спізнення на роботу). Вона здійснюється у формі накладення адміністрацією підприємств та організацій дисциплінарних стягнень (оголошення догани, звільнення з роботи).
Адміністративна відповідальність настає у випадку адміністративного порушення (наприклад, порушення правил дорожнього руху, вживання ал-когольних напоїв у громадських місцях, використання нецензурних слів). Вона полягає у застосуванні адміністративного стягнення (штрафу, попередження, втрати спеціальних прав — прав водія, адміністративного арешту до 15 діб).
Цивільно-правова відповідальність настає у випадку невиконання чи не-належного виконання особою цивільних обов’язків, які виникають на основі закону або договорів (наприклад, заподіяння майнової шкоди, посягання на права й блага інших людей). Вона полягає у примусовому впливі на порушника через застосування щодо нього санкцій (неустойки, штрафу, пені, відшкодування збитків і моральної шкоди).
Кримінальна відповідальність встановлюється за найнебезпечніші порушення -г- злочини (наприклад, вбивство, нанесення тілесних ушкоджень, крадіжка, хуліганство). Вона полягає у покладенні на винного примусового обов’язку зазнати державного осуду особи, а також понести передбачене кримінальним законом покарання (арешт, позбавлення волі, громадські роботи).
Основними принципами юридичної відповідальності, що закріплені в Кон-ституції та законах України, є:
•    законність,
•    обгрунтованість,?
•    невідворотність,
•    доцільність,
•    справедливість.
Підставами для застосування заходів юридичної відповідальності є факт учинення особою протиправного діяння, вина особи й вік, в якому вона може нести відповідальність, доведене й охарактеризоване протиправне діяння, визначення благ чи інтересів, що постраждали, рішення суду чи уповноваженого державного органу.
У разі скоєння неповнолітнім адміністративного проступку, він несе відпо-відальність з 16 років. Якщо неповнолітнім скоєне цивільне правопорушення, то обов’язок відшкодувати збитки настає з 14 років за умови, що він має власне майно чи заробіток. За відсутності власного майна чи заробітку шкоду повинні відшкодувати його батьки.
Неповнолітній, який скоїв злочин, нестиме за своє діяння кримінальну відповідальність з 16 років. За деякі злочини (вбивство, зґвалтування) перед-бачена відповідальність з 14 років. До дитини, що скоїла злочин у віці від 11 до 14 років, не можуть бути застосовані кримінальні покарання. Батьки такої дитини сплачуватимуть штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Висновок. Юридична відповідальність — встановлений законодавством і забезпечений державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати позбавлення певних благ, належних йому цінностей. Залежно від правопорушення основними видами юридичної відповідальності є дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна. Основними принципами юридичної відповідальності є законність, обґрунтованість, невідворотність, доцільність, справедливість. Підстави для застосування заходів юридичної відповідальності та обставини, що звільняють від юридичної відповідальності, закріплені у Кримінальному кодексі України.

Ключові поняття і терміни: юридична відповідальність, основні види юридичної відповідальності: дисциплінарна, адміністративна, цивільно- правова, кримінальна.

загрузка...