16.2. Перерахуйте основні шляхи пошуку роботи та визначте, які з них, на вашу думку, є більш ефективними. Складіть порадник «Як написати резюме для працевлаштування»

Білети з Правознавства 9 клас 2013 р. Без коментарівПлан відповіді

1.  Як знайти роботу?

2.  Порадник «Як написати резюме для працевлашту­вання».

Найчастіше люди намагаються заробити гроші, пропонуючи свої знання, вміння та навички або фізичну силу роботодавцеві, що готовий пла- ' тити гроші за виконання певної роботи. РОбоТу можна знайти самостійно, через оголошення, за рекомендацією, також можна звернутися за допомогою до Державної служби зайнятості, яка займається працевлаштуванням громадян. Діяльність цього органу регулюється Законом України «Про зайнятість населення». Відповідно до статті 1 Закону зайнятість — це діяльність, пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм доход у грошовій або іншій формі.
Працевлаштування — система організаційних, соціальних і економічних заходів, які спрямовані на забезпечення трудової зайнятості населення.
Влаштуванню на роботу можуть перешкоджати відсутність вакансій та відсутність у претендента належної кваліфікації. Одним із найефективніших шляхів пошуку роботи є складання та розсилання роботодавцям свого резюме. Щоб знайти роботу, доведеться, напевне, обійти декілька фірм та агенцій; деякі з них,запропонують скласти резюме чи пройти співбесіду.
Співбесіда — це процес опитування людини або розмова з нею з метою одержання інформації або визначення особистих Якостей людини.
Резюме — письмовий опис професійного шляху певної особи, який має створити у роботодавця позитивне уявлення про неї. Коротке, чітке резюме можна подати відразу в декілька місць особисто або відправити електрон-ною поштою.

Порадник «Як написати резюме для працевлаштування»
У резюме обов’язково вкажіть:
—    ваше прізвище, ім’я та по батькові;
—    дату вашого народження;
—    освіту та навчальний заклад, де ви її здобували;
—    назви підприємств і посади, які ви обіймали;
—    знання іноземних мов;
—    курси й тренінги;
—    особисті якості;
—    професійні навички;
—    домашню адресу, номери телефонів.
Сьогодні існують напівлегальні та шахрайські агенції з працевлаштування, які пропонують внести грошові кошти, залишити оригінали документів (а не їх копії) тощо. Очевидно, що співпрацювати з такими установами не варто.
Висновок. Існує кілька шляхів пошуку роботи, одним з найефективніших є складання та розсилання роботодавцям свого резюме.
Ключові слова і поняття: зайнятість, резюме, співбесіда, працевлаштування.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),


Залишити коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

';form.parentNode.insertBefore(div, form);ulogin_addr("uLogin",1);}})();