Гарантії законності

Гарантії законності — це система засобів, за допомогою яких у суспільному житті впроваджується, охороняється, і в разі порушення, відновлюється законність.

Поняття правопорядку

Суспільний порядок — це система впорядкованих суспільних відносин, що характеризують порядок, який склався у суспільстві в результаті впливу соціальних норм.

Поняття та принципи законності

Законність — це режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється в результаті неухильного дотримання їхніх вимог всіма суб’єктами права.

Поняття юридичної відповідальності

Відповідальність — складне соціальне і правове явище.

Види правопорушень

За ступенем суспільної небезпеки правопорушення поділяються на:

Поняття, ознаки і склад правопорушення

Правопорушення — це суспільне небезпечне (шкідливе) протиправне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, що тягне «в собою юридичну відповідальність.

Поняття і види правової поведінки

Поведінка — найважливіша соціальна характеристика особисі тості. Своєю поведінкою індивід може принести іншим учасникам суспільних відносин як користь, так і шкоду.

Систематизація нормативно-правових актів

Нормативно-правові акти — це письмові документи, видані уповноваженими на те суб’єктами права з метою встановлення, зміни чи скасування юридичних норм.

Поняття та способи тлумачення правових норм

Недосконалість нормативних актів передбачає необхідність їх тлумачення.

Поняття та особливості правозастосування

Застосування норм права — де владна діяльність компетентних державних органів, їх посадових осіб та інших'суб’єктів щодо прийняття індивідуальних правових приписів із метою вирішення конкретної справи.