Білет 16. 16.1.Захист прав споживача: основні положення законодавства, способи, приклади

Білети з Правознавства 9 клас 2013 р. Без коментарів


План відповіді

1.Основні положення законо­давства щодо захисту прав споживача^

2.Способи та приклади захис­ту споживача.

Споживач — людина, яка має намір замовити чи купити або замовляє, купує чи використовує товари, роботи, послуги для власних побутових потреб, що не пов’язані з отриманням прибутку.
Існують установлені правила торгівлі, побутового та комунального обслуговування, згідно з якими покупець повинен отримати товар по вною вагою, повною мірою, належної якості, а замовник — одержати розрахунок за послуги.
Обмірювання, обважування, обрахування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами — суб’єктами підприємницької діяльності під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, якщо матеріальна шкода, заподіяна таким обманом, не перевищує три неоподатковувані мінімуми доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу від двох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Законом України «Про захист прав споживачів» передбачено можливість захисту прав споживачів у досудовому або судовому порядку. Досудо вий порядок полягає в тому, що споживач вправі звернутися з вимогами до продавця (виробника, виконавця), не звертаючись із позовом до суду. Відразу ж зазначимо, що споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, пов’язаними із порушенням їхніх прав. Однак перед тим, як звертатися до суду, спробуйте врегулювати це мирним шляхом із продавцем товару, послуг, наприклад, скласти у письмовій формі претензію про заміну неякісного товару.
Документ складається у двох примірниках (один — для продавця, другий — для себе). У претензії мають бути зазначені:
—    повна назва торговельного підприємства або іншого суб’єкта господарювання, що порушив права споживача, та його юридична адреса (досить часто назва магазину не співпадає з назвою підприємства, однак назву господарюючого суб’єкта зазначено у товарному чеку);
—    прізвище, ім’я та по батькові споживача та його домашня адреса (доцільно також указати телефон);    ,
—    час, місце укладення та предмет договору купівліпродажу, договору на виконання робіт чи договору про надання послуг;
—    ціну товару (роботи, послуги);
—    наявність чи відсутність гарантійного терміну на товар (роботу, послугу);
—    документи, за допомогою яких споживач може довести факт укладення договору та наявність гарантійного терміну (товарний чек, квитанція, гарантійний паспорт тощо);?
—    стислий опис виявлених недоліків товару (роботи, послуги);
—    якщо неякісний товар (робота, послуга) завдав споживачеві шкоди (матеріальної або моральної), то в чому вона виявилася, розмір завданих збитків, вимоги споживача (усунути недоліки, розірвати договір, відшкодувати збитки, знизити ціну тощо).
Претензія обов’язково має бути підписаною споживачем, на ній має бути проставлена дата її складення. До претензії необхідно додати копії документів, що підтверджують придбання товару (роботи, послуги).

Зразок претензії щодо гарантійного ремонту товару неналежної якості

Директору Товариства з обмеженою

Відповідальністю «Електрохол»
61002, м. Харків, вул. Артема, 129

Мариненко Світлани Михайлівни,

яка мешкає за адресою: 61178

м. Харків, вул. Уборевича, 12/7

13    травня 2009 року я придбала у відділі побутової техніки магазину «Електрохол» пральну машинку «Самсунг», модифікації RH367, серійний номер № 87684574, вартістю 1839 гривень, що підтверджується копією чека. На пральну машинку встановлений 2річний гарантійний термін, що підтверджується копією гарантійного талона. Через місяць після придбання пральної машинки в неї відмовила панель управління, тобто вона виявилася неналежної якості.
Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», прошу:
1. Провести безкоштовний ремонт,пральної машинки у строк, визначений законодавством України.
. 2. Здійснити доставку пральної машинки неналежної якості до магазину та доставку мені відремонтованої пральної машинки за Ваш рахунок.
3.    На час ремонту надати мені (з доставкою) пральну машинку аналогічної марки.
4.    Розглянути мою претензію у строк, установлений законодавством, та проінформувати мене про результати її розгляду.
Якщо мої законні вимоги не будуть задоволені, я буду змушена звернутися до суду з позовною заявою про захист моїх споживацьких прав та про відшкодування моральної шкоди, завданої мені Вашими протизаконними діями.
Додатки:
1.    Копія товарного чека.
2.    Копія гарантійного талона.
14    червня 2009 року    (підпис) Мариненко С. М.
Висновок. Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, що реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають визначені законом права.

Ключові слова і поняття: споживач, досудовий порядок, претензія.


Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),

 


Залишити коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

';form.parentNode.insertBefore(div, form);ulogin_addr("uLogin",1);}})();