Мета. Розглянути основні положення реформ Діоклетіана і правителя Константина, простежити процес поділу Римської імперії на Західну а також Східну; удосконалити навички встановлення  зв’язків, порівняння однотипних історичних явищ.

Результати які планують отримати після уроку: учні 6 класу зможуть: дізнатися про зміни, що відбулися в управлінні Римською імпе¬рією в 4—5 ст.; спробувати зрозуміти причини низької результативності реформ, проведених Діоклетіаном і Константином в епоху Пізньої імперії.

Основні терміни Домінат, тетрархія.

План

I.         Організаційний момент уроку

II.        Актуалізація знань учнів

III.      Вивчення шкільного матеріалу

1.         Реформи Діоклетіана.

2.         Реформи Константина.  Становище Римської  імперії у 4 ст.

IV.      Закріплення учнівських пізнань

V.        Підсумки уроку

VI.      Домашнє завдання

             ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Опитування вчителя

1.         Чому відбувався занепад у господарстві Римської імперії в 2-3 ст.?

2.         Що свідчило про кризу влади в імперії?

3.         Що змінилося в боротьбі Риму проти варварів?

Підбиваючи підсумки опитування, учитель відзначає, що ціною

величезних зусиль імператорам III ст. врешті змогли відновити державу Римську.  А із кінця 3 ст. починається ще один період в історії Риму  — Пізня імперія, що називається домінатом.

Запитання на повторення.

1.         Яка система управління римською державою називалася прин ципатом?

2.         Коли і ким був установлений принципат у Римі?

Імператор Констянтин
Імператор Констянтин

Вислухавши відповіді учнів, учитель відзначає, що засновником домінату був Діоклетіан. Характерною рисою домінату була необмежена влада імператора. Він вважався володарем, який панує над своїми підданими.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1.         Реформи Діоклетіана.

Метод «Навчаючи — вчуся»*.

Учні одержують картки, на яких коротко викладено суть реформ, проведених Діоклетіаном.

            Методичні рекомендації — див. урок № 3.

Картка 1. Монетна реформа 286 року: вводилися золота і срібна монети поряд із мідною.

Картка 2. Військова реформа: армію поділили на ІІ частини — регулярні мобільні війська і прикордонні берего¬ві війська.

Картка 3. Збільшено кількість провінцій від 50 до 100, щоб намісники цих провінцій не мали достатніх сил для органі¬зації заколоту.

Картка 4. Збільшення податків, що сплачувалися не тільки грошима, але й натуральними продуктами.

К а р т к а 5. Установлено максимальні ціни на всі товари і транс¬портні перевезення, єдину заробітну плату для всіх найманих робітників.

Картка 6. У 286 року . країна була поділена на ІІ частини: Західну а також Східну.

Картка 7. Запроваджено тетрархію — правління чотирьох імператорів.

Картка 8. Прагнув відродити стародавні культи, переслідував християнство.

Додаткова інформація Діоклетіан був сином вільновідпущеника з Далмації. Він розпочав свою службу рядовим солдатом, потім став намісником Мезії, служив за імператора Кара в особистій кавалерії імператора. Після смерті Кара у 284 р. солдати проголосили Діоклетіана імператором.

З 286 р. співправителем Діоклетіана обрали Максиміана. До 293 р. . стало зрозуміло, що навіть двом вмілим імператорам важко впоратися із зовнішніми та внутрішніми проблемами. По цій причині було вирішено, те що кожний із них призначить собі помічника — цезаря. У результаті держава фактично була розділена на чотири частини. Діоклетіан пра¬вив Фракією, Азією, Сирією та Єгиптом; Галерій — Балканським пів¬островом (крім Фракії), Максиміан — ІталієюАфрикою, Іспанією ; Констанцій І Хлор — Тріром. Ця система отримала назву «тетрархії», тобто владою чотирьох.

VII.     Реформи, Константина.  Розвиток Римської  імперії в 4 ст. . Завдання.

Прочитати текст підручника і за ним  скласти завдання на картках для проведення уроку методом «Навчаючи — вчуся» в ході розгляду реформ Константина.

Учитель допомагає школярам, доповнює матеріал підручники їм формацією про Константина.

Додаткова інформація Спадкоємцем і продовжувачем Діоклетіана був Константин — син співправителя Діоклетіана Констанція І Хлора. Близько двадцяти рокіи йому довелося воювати проти своїх суперників — претендентів на імператорський трон. Ця обставина не завадила йому розгорнути ши року законодавчу діяльність, зміцнити армію та здобути кілька знач- них перемог над готами і скіфами.

IV.      ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Графічний диктант.

Серед запропонованих стверджень присутны правильні й помилкові. Правильні твердження дыти позначають знаком Т, а помилкові — 4.

1.         Період домінату почався в історії Римської імперії з правлінні Константина.

2.         Тетрархію в Римській імперії запровадив Діоклетіан.

3.         Діоклетіан провів грошову реформу.

4.         Константин узявся за возз’єднання імперії.

5.         Константин активно переслідував християнство.

6.         Константин був змушений брати на службу в римську армію все більше варварів.

7.         Після поділу Римської імперії розрив між двома її частинами постійно збільшувався: Західна Римська імперія біднішала, а Схід на багатіла.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє диктанти, визначає типові помилки, робить загальний висновок щодо матеріалу уроку.

—        Із правлінням Діоклетіана остаточно оформилася система управ ління державою, яке повністю перебуває в руках імператора; на зміну принципату, де імператор був «першим», прийшов домінат — імператор став паном і володарем.

—        Реформи Діоклетіана, як і його продовжувача Константина, не були результатом якогось визначеного, теоретично обміркованого плану, а викликалися потребами моменту, були квапливими тн суперечливими.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати параграф підручника.

Запитання для порівняння

Діоклетіан

Константин

Роки правління 284—305 pp. 306—337 pp.
Організація управ­ління імперією Принцип, де імпера­тор був «першим», змінився доміна- том — імператор став володарем, паном; запровадження тетрархії Зміцнення домінату як форми державної влади, заснування нової сто­лиці Римської імпе­рії — Константинополя
Податкова політика Запровадив високі податки, настільки важкі, що багато хліборобів кидали землю й тікали за кордон Установив твердий податок для сенаторів; податки були такими великими, що багато римлян убожіли й не могли платити ніяких податків
Зміни в армії Розділив армію на дві частини: регулярні мобільні війська і прикордонні війсь­ка; у Римській імперії з’являються варвари Брав на службу в римську армію дедалі більше варварів. Призначав варварів консулами
Релігійна політика Відновив пересліду­вання християн У 313 р. н. е. узаконив християнство

загрузка...