Проект «Сталінський тоталітарний режим і масові репресії»

Май 19

Мета: багатоаспектне дослідження політики сталінського тоталітарного режиму на Україні; розвиток предметних компетент-ностей: історичності, ідентичності, цінностей, історичного часу, простору та...

Далі

Проект «Неп в Україні»

Май 19

Мета: дослідження перебігу, особливостей та наслідків нової економічної політики (НЕПу) в Україні в 1921 — 1928 рр.; розвиток предметних компетентностей (історичності, ідентичності, цінностей) та...

Далі

Міні-проект «Політика “воєнного комунізму”»

Май 19

Мета: підбір відео- та фотоінформації щодо даного періоду, її аналіз, узагальнення та подання у вигляді комп’ютерної презентації; розвиток компетентностей історичності, цінностей, хронології та...

Далі

Міні-проект «Українська народна республіка: дискусія»

Май 19

Мета: збирання інформації щодо історичної долі Української Народної Республіки, її аналіз, узагальнення, публічне обговорення та встановлення причинно-наслідкових зв’язків між рішеннями її...

Далі

Міні-проект «Інтерв’ю з історичною постаттю»

Май 19

Мета: дослідити факти біографії та творчий доробок С. Петлюри, узагальнити інформацію у вигляді статті-інтерв’ю; розвивати вміння писати в специфічному журналістському жанрі, виховувати повагу до...

Далі

Проект «Українські землі на початку Першої світової війни»

Май 19

Мета: збирання інформації щодо історичної долі територій заселених українцями на початку Першої світової війни, її аналіз та узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між територією...

Далі

Комп’ютерні ігри історичної тематики

Май 18

Інтернет‑революція, поєднана з комп’ютерною та інформаційною, повністю змінила ціле покоління, більше навіть, ніж свого часу винайдення друкарського верстату, радіо, автомобіля чи...

Далі

Віртуальні екскурсії як форма нестандартного уроку

Май 16

Віртуальну екскурсію як форму уроку слід від-нести до такої доволі поширеної категорії нестан-дартних уроків як «уявні екскурсії», назва якої підказана темою і специфікою навчального ма-теріалу. За...

Далі

Віртуальні екскурсії на уроках історії

Май 16

Переоцінити роль музеїв у навчанні та вихованні підростаючого покоління просто неможливо. У Законі України «Про музеї та музейну справу», прийнятому 29 червня 1995 р., зазначено, що «музеї як...

Далі

Використання коміксу на уроках історії

Май 16

 Останнім часом в руках учнів можна помітити комікси — серії малюнків з короткими текстами, що утворюють розповідь . І це й не дивно, адже комікс дедалі частіше приходить до нас у вигляді рекламних...

Далі