загрузка...

Поняття «суспільство» є вельми багатозначним. Це зумовлює наявність безлічі визначень, які можна звести до двох підходів.

У широкому розумінні суспільство — це частина матеріального сніту, що відокремилася від природи і є формою життєдіяльності людей, яка історично розвивається.

У вузькому розумінні суспільство — це:

  • група індивідів, об’єднаних спільністю мети та інтересів (наприклад, суспільство нумізматів);
  • окреме конкретне суспільство, країна, держава (українське, радянське суспільства);
  • певний етап історії людства (первісне суспільство, капіталістичне суспільство);
  • людство в цілому.

Відносини, що складаються між людьми, між соціальними групами, класами, націями в процесі їхньої життєдіяльності, називають суспільними (або соціальними — від слова «соціум»).

Суспільні відносини є доволі різноманітними. Прийнято розрізняти:

— відносини, які складаються у сфері матеріального виробництва (забезпечують суспільству матеріальні можливості існування і розвитку);

— відносини, які пронизують духовне життя суспільства (ідеологічні, політичні, юридичні, етичні та ін.).

Як матеріальні, так і духовні суспільні відносини перебувають у взаємозв’язку і забезпечують розвиток усього суспільства.

Суспільство — це певний тип відносин і зв’язків між людьми, об’єднаних територіально, в рамках яких задовольняються їх основні життєві інтереси і потреби.

Термін «держава» застосовується для позначення сукупності людей, території, на якій вони проживають, і суверенної у межах даної території влади. Цей термін вживається в суто юридичному сенсі для позначення суверенної організації політичної влади, головного інституту політичної системи суспільства.

Поняття «країна» за своїм змістом є ширшим, ніж поняття «держава».

Країна — географічна територія з визначеними кордонами і населенням, що в політико-географічному відношенні може мати державний суверенітет (незалежність) або бути залежною (колонія).

Загрузка...