Ігри та ігрові заняття на уроках географії

Методичні поради. Пропоновані навчальні ігрові завдання складені для учнів, які вивчають географію в 6–10 класах. Усі завдання різної складності: від загадок, цікавих вікторин до розв’язування таких завдань, як чайнворд, кросворд і ін. В основному вони сприяють розвитку пізна­вальних інтересів до географії, поширенню географічних знань, мають диференційований (різнорівневий) підхід. Працювати з ними можна самостійно і групами, […]

Історія географічних відкриттів та досліджень

«Історія географічних відкриттів та досліджень» Географічні відкриття нового часу — ХVІІІ–ХІХст. Репродуктивні питання 1. Що ви знаєте про Велику Північну експедицію? Хто її очолив? 2. Розкажіть про академічні експедиції XVIII ст. 3. Що вам відомо про плавання Дж. Кука? 4. Хто відкрив Антарктиду? В які часи? 5. Назвіть дату відкриття Південного полюса. Хто відкрив Південний […]

Завдання для проведення екскурсій в школі

Погляньте навколо себе і охарактеризуйте форми поверхні вашої місцевості. 2. Визначте крутизну схилу горба екліметром і на око. 3. Виміряйте відносну висоту горба, підвищення за допомогою нівеліра. 4. Виявіть, як впливають породи, з яких складається ваша місцевість, на формування рельєфу. 5. Доведіть, який існує зв’язок між породами, з яких складена ваша місцевість, та глибиною залягання […]

Система диференційованих дидактичних матеріалів з географічного краєзнавства

Методичні поради. Частково зміст і методику використання дидактич­них диференційованих матеріалів з географічного краєзнавства висвітлено в нашій книзі «Методика шкільного географічного краєзнавства», проте використання пропонованих завдань потребує для молодих учи­телів методичних порад. Географія в середньому навчальному закладі, побудована у відпо­відності з вимогами сучасного рівня географічної науки і завданнями, тісно пов’язана з елементами краєзнавства. У цьому плані […]

Фізична географія України. 8 клас Дидактичні матеріали

Методичні рекомендації. Курс фізичної географії України вивчається учнями у 8 класі, він має особливе значення, оскільки ним завершується вивчення шкільної фізичної географії. Завдання й зміст курсу полягають у наданні учням знань про природу України, її історичне минуле, народні традиції, розкритті в доступній формі зв’язків між природою й госпо­дарською діяльністю людей, формуванні пізнавальних інтересів в цілому […]

Географія материківі океанів. 7 клас Дидактичні матеріали

Методичні поради. Географія материків і океанів — перший курс фі­зичного країнознавства в навчальному середньому закладі. Спираючись на відомості з географії, що їх учні дістали в попередніх класах, учи­тель формує в них знання про фізико-географічні особливості природи, населення, його господарську діяльність і політичну карту материків. Особлива увага приділяється взаємодії людини і природи, екологічним проблемами материків. Завдання […]

Загальна географія. Дидактичні матеріали в курсах географії 6 клас

Методичні поради. Загальна географія в шостому класі — це перший систематичний курс шкільного предмета, об’єктом вивчення якого є гео­графічна оболонка. Нова програма для 12-річної школи відрізняється від попередньої введенням розділу про географічне пізнання Землі, зняттям розділу про Землю в космічному просторі (перенесений у курс «Приро­дознавство» — 5 кл.), скороченням і певною мірою спрощенням розділу «Земля […]