План відповіді

1.   Поняття цивільно-правової відповідальності.

2.   Особливості цивільно- правової відповідальності малолітніх і неповнолітніх осіб.

Цивільно-правова відповідальність — це примусовий захід майнового характеру, що забезпечує відновлення порушених цивільних прав і зумовлює негативні наслідки для порушника з метою йогО виховання та стимулювання належної поведінки.
В особливому порядку несуть відповідальність за завдану шкоду малолітні та неповнолітні особи. Однак така шкода також має відшкодовуватися. Цивільний кодекс установлює, що шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи,— якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком не-сумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та на-гляду за малолітньою особою.
Якщо малолітня особа завдала шкоди, перебуваючи під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров’я чи іншого закладу, що зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, то майнову відповідальність за шкоду несе цей заклад, якщо не доведе, що шкода виникла не з вини цієї малолітньої особи.
Шкода, завдана спільними діями’кількох малолітніх осіб, відшкодовується їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.
Неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. У разі відсутності в неповноліт-ньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Цей їх обов’язок припиняється по досягненні тим, хто заподіяв шкоду, повноліття, а також у разі, коли в нього до досягнення повноліття з’явиться майно або заробіток, достатній для від-шкодування шкоди.    ,
Якщо неповнолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.
Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодо-вується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.
Висновок. Цивільно-правова відповідальність осіб, що не досягли повно-ліття, залежить від їх віку. Малолітні особи не є суб’єктами цивільно-правової відповідальності, тому що вони частково дієздатні.
Ключові слова і поняття: цивільно-правова відповідальність.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),

 

загрузка...