Державний устрій — спосіб поділу держави на певні складові чистини та розподіл влади між нею та цими складовими частинами.

Україна — унітарна держава. Адміністративно-територіальні одиниці, з яких вона складається, не мають ознак суверенітету;

Статус територіальної автономії має Автономна Республіка Крим (АРК).
Республіка, Конституція, державні органи — Верховна Рада, Рада міністрів Конституцію АРК затверджує Верховна Рада України, повноваження АРК визначаються Конституцією України

Територіальний устрій — територіальна організація, системи відносин між державою в цілому і територіальними частинами.

Територія держави — сухопутні, водні, підземні та повітряні простори, а також прирівняні до них об’єкти (повітряні і морські судна, трубопроводи, підводні телеграфні кабелі), що перебувають під суверенітетом даної держави.

Ст. 132 Конституції України наголошує, що державна територія України є єдиною та цілісною.

Адміністративно-територіальний устрій — поділ території держави на складові частини, який зумовлюється соціальною природою держави, традиціями історичного розвитку, завданнями та ці-

I нми існуючого режиму. До складу України входять АРК, 24 області, міста Київ та Севастополь, які мають спеціальний статус.

Статус адміністративно-територіальних одиниць в Україні регулює Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р.
Вирішальним періодом для створення соборної (єдиної) України стала друга половина XX ст.

загрузка...
Предыдущая статьяКонституційна форма правління, державного устрою та політичного режиму
Следующая статьяНаціональна політика України Законодавство України про мови