1. Тести

1)    Континенти, на яких виникла людина, називаються:

а) Європа, Америка; б) Африка, Азія;    в) Азія, Америка.

2)    Групи первісних людей — перші колективи — мали назву: а) стадо;         б) держава;           в) клас.

3)    Льодовик, який виник близько тисячі років тому: а) досягав України; б) не досягав України.

4)    Вид первісної людини, що виник в Європі та Африці близько мільйона років тому, має назву:

а) австралопітек; б) пітекантроп;   в) неандерталець.

5)    Першими заняттями найдавнішої людини були:

а)       збиральництво, полювання;

б)       виробництво, збиральництво;

в)       полювання, виробництво.

6)     Першими знаряддями праці стародавніх людей були:

а)       сокира, спис, дрюк;

б)       палка, загострений камінь, дрюк;

в)       загострена палиця, крюк, дрюк.

7)    Назва «кам’яний вік» виникла через те, що:

а)       люди їли сире м’ясо і мали шкіру;

б)       люди жили в печерах і в степу;

в)       люди робили знаряддя праці з каменю.

8)    На зміну неандертальцям 40 тис. років тому прийшли:

а)                                                  кроманьйонці; б) пітекантропи;       в) зинджантропи.

9)    Назва людини «кроманьйонець» виникла:

а)       від імені вченого Кро-Маньйон;

б)       назви печери Кро-Маньйон;

в)       матерілу кромань.

10)  Сучасних людей — кроманьйонців — у науці називають:

а)       homo haMHs («людина вміла»);

б)       homo erectus («людина прямоходяча»);

в)       homo sapiens («людина розумна»).

11)  Кроманьйонці винайшли перший в історії людства механічний при­стрій для полювання, який мав назву:

а) спис;              б) лук;               в) сокира.

12)  Колектив кровних родичів, що живуть разом і мають спільне майно, називається:

а) рід;                б) ріг;                 в) рік.

13)  Рід, діяльність якого залежала від жінок (перший етап родової общи­ни) називався:

а) матріархат;    б) патріархат;    в) жіноархат.

14)  Колектив, що складаєтсья з декількох родів, які жили на одній місце­вості та мали спільну мову, називається:

а) стадо;             б) плем’я;          в) держава.

15)  Плем’я очолювала рада:

а) найсильніших; б) старійшин;        в) жінок.

16)  Зі збиральництва виникає вид діяльності людини, що називається: а) полювання;                          б) скотарство;    в) землеробство.

17)  Із полювання виникає вид діяльності людини, що називається: а) скотарство;       б) рибальство;       в) землеробство.

18)  Виробництво необхідних знарядь праці (дрібне ручне виробництво) має назву:

а) розвиток;       б) ремесло;        в) промисловість.

19)  На території У країни існувала розвинута археологічна культура епохи енеоліту, що мала назву:

а) двопільська;  б) трипільська; в) чотирипільська.

20)  Трипільська культура існувала протягом:

а)  ХІ—ІІІ тис. до н. е.;

б)  Х—ІІІ тис. до н. е.;

в)  ГУ—ІІІ тис. до н. е.

21)  Першим винайшов залишки трипільської культури:

а) В. Хвойко;     б) Г. Шліман;    в) Саутуолі.

22)  Трипільська культура була відкрита:

а) у 1890 році;   б) 1893 році;      в) 1895 році.

23)  Основними заняттями трипільців були:

а)  торгівля та війни;

б)  ремесло та мандрівки;

в)  землеробство та скотарство.

24)  Трипільську культуру ще називають культурою:

а)  вишиванки;

б)  ткацького матеріалу;

в)  мальованої кераміки.

25)  Людина почала використовувати першим:

а)        золото;               б) залізо;   в) мідь.

26)  Віра людей в надприродні сили, у богів називається:

а)   реакція;             б) релігія; в) ремесло.

27)  Розповіді про богів та героїв називаються:

а)    міфи;                 б) мапи;    в) мари.

28)  Зображення богів, що були виготовлені людьми, називаються:

а) ікар;                   б) ідол;              в) ітак.

29)  Віра у здатність людей впливати на сили природи та на інших людей називається:

а)     етнографія;       б) мегаліт;     в) магія.

30)  В Україні на Закарпатті були знайдені залишки найдавнішої людини біля селища:

а)  Коблево;            б) Королеве;  в) Косарі.

Відповіді;

1) б. 2) а. 3) а. 4) б. 5) а. 6) б. 7) в. 8) а. 9) б. 10) в. 11) б. 12) а. 13) а. 14) б.

15)   б. 16) в. 17) а. 18) б. 19) б. 20) в. 21) а. 22) б. 23) в. 24) в. 25) в. 26) б.

27)   а. 28) б. 29) в. 30) б.

2. Заповніть порівняльну таблицю «Типи людини».

 

загрузка...