загрузка...

Тема уроку: Фрідріх Шиллер «Вільгельм Телль». Особливості драматичного конфлікту у творі та його художнє втілення.

Мета уроку: сформулювати особливості драматичного конфлікту у творі; виховувати в учнів почуття гуманності, патріотизму та толерантності; формувати навички роботи з інформацією та уміння аргументувати свою точку зору, працювати в групі.

Обладнання: ілюстрації до драми Шиллера «Вільгельм Телль»; увертюра Дж.Россіні «Вільгельм Телль».

Тип уроку: проблемний урок з елементами дослідницької роботи.

Епіграф: Ніщо його не обмежує, ніщо не звужує й не принижує лету його думок. Великі ідеї, що ними він жив завжди висловлював з повною свободою, без усякої остороги й сумніву.

Й.В.Гете

Хід уроку:

І етап. Актуалізація опорних знань.

 1. Створення асоціативного куща.

Учитель пише на дошці фразу з праці Ж.Ж.Руссо «Про суспільний договір»:

«Людина народжена вільною… Поки народ, який змушений коритися, скоряється, він діє добре, але як тільки, маючи можливість скинути ярмо, народ скидає його, він діє краще…»                            Ж.Ж.Руссо

 

Учитель пропонує учням сказати слово чи фразу, які асоціюються з написаним чи характеризують його. Усе сказане слід записувати.

Назвіть характерні ознаки епохи Просвітництва.

Асоціативний кущ.

Складіть асоціативний кущ до слова ПРОСВІТНИЦТВО.

(Учні мають залишити вільне місце для подальшої роботи впродовж вивчення теми).

 1. Мікрофон (учні відповідають на запитання, передаючи уявний мікрофон)
 • Що ви знаєте про Фрідріха Шиллера, його життєвий шлях? Скажіть одне речення, не повторюючи сказаного.
 • Додаток 1.

Інформація про Ф.Шиллера

Життя Шиллера припадає на час, коли роздрібнена внаслідок 30-ної війни на 365 князівств Німеччина стогнала під тягарем деспотизму, а знесилений народ не був здатен ні на яку політичну активність. В цей період виникає рух «Буря і натиск», сутність якого був протест передової німецької молоді проти мерзенності та застою в політичному житті країни,проти князівської тиранії,феодальної моралі й приниження людської особистості. Це справедливе обурення знайшло вияв у творах Ф.Шиллера – німецького поета,драматурга,філософа і історика.

В основі твору «Ода радості» покладений властивий Шиллеру принциповий оптимізм, віру в людину, переконаність у тому, що люди можуть і повинні зріднитися один із одним. Цей вірш зажив світової слави завдяки тому, що Бетховен завершив 9-у симфонію грандіозним хором на його текст. Він став символом Європи, гімном Євросоюзу.

В історичних народно-героїчних драмах («Марія Стюарт», «Орлеанська діва», трилогія «Валленштейн») Шиллер виступав як гуманіст, борець за національну незалежність, за права кожної людини на гідне життя.

Нечасто народ називає своїм національним письменником іноземця. Швейцарці вважають німця Шиллера першим швейцарським національним драматургом (за твір «Вільгельм Телль»). Хоча ніколи не перетинав кордон Швейцарії.

Автор працював упродовж 6 тижнів, на одному подиху. Він використав історичний факт із життя сусідньої Швейцарії ХІV ст., що був актуальним для його країни.

Висновок: кожен народ має природне право на самовизначення й державну самостійність.

Спогади про національного героя-стрільця поширені в Естонії, Угорщині, Буковині, Фінляндії та ін.

Переступивши кордони своєї країни, великий син німецького народу став вірним другом усього прогресивного людства.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Слово вчителя. Робота над епіграфом.

Гете писав про Шиллера: «Ніщо його не обмежує, ніщо не звужує й не принижує лету його думок. Великі ідеї, що ними він жив завжди висловлював з повною свободою, без усякої остороги й сумніву.» Однак з ранньої юності Шиллерові доводилося відстоювати свою свободу в запеклій боротьбі з оточенням.

…Без сумніву Шиллер був з усіх тодішніх великих німецьких письменників найбільш чуткий на болі і потреби живих, сучасних людей; і сам він найбільше зазнав біди, найбільше думав про суспільні та політичні відносини.

Шиллер ніколи не бував у Швейцарії, але він чудово зобразив природу цієї країни, а також передав національні риси характеру Вільгельма Телля та його співвітчизників. Не випадково Шіллерову драму швейцарці й понині мають за свій національний епос.

 1. Робота в групах.

«Спільний проект»

Клас поділити на робочі групи, які отримують різні завдання:

 • Підготуйте розповідь про легендарного швейцарського стрільця Вільгельма Телля. Зіставте його образ із шиллеровським героєм.

 • Проведіть порівняння образів Вільгельма Телля та Робіна Гуда. Що їх об’єднує? Які спільні риси характеризують цих персонажів?
 • Шиллерову драму швейцарці й понині мають за свій національний епос. Поясніть, чому так відбувається, спираючись на визначення національного епосу та приклади з тексту п’єси.
 • Визначте інтригу і основний конфлікт драми, протистояння Геслера і Телля.

 (Лунає увертюра до твору)

 • Чи знайома вам ця увертюра, хто її автор? Опишіть, який настрій викликає у вас цей уривок?

Група експертів вивчає інформацію з усіх питань. Через 5 хв. представник кожної групи має стисло розповісти найголовніше. Експерти можуть ставити групам запитання, потім доповнюють відповіді і пропонують висновок, який слід записати в зошити. Робота розрахована на 15 хв.

 1. Словникова робота.

ЕПОС – багатозначний термін, який означає за літературною традицією оповідну поезію, зароджену в глибокій минувшині як форму зображення героїчних вчинків певного персонажа, важливих подій тощо.

КОНФЛІКТ – зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнення, боротьби, супроводжується складними колізіями.

Додаток 2.

Дослідницька робота учнів з цитатами

Завдання: знайдіть у драмі сцени, які передають пафос любові до народу, містять заклик до національної свободи.

 • «…Стать на чолі вільного народу,

Що з серцем чистим, вірністю й любов’ю

З тобою піде скрізь – на бій, на смерть!

Ось – гордість наша й слава благородна!

Кріпи ж даровані з дитинства узи,

Всім серцем будь з вітчизною своєю

І вірність їй назавжди збережи

У ній бо сил твоїх міцне коріння

А там, на чужині – самотній ти…»

Аттінгаузен

 • «Ми не новий союз тут закладаєм,

А стародавній, батьківських часів,

Союз відновлюєм. І знаєте, браття,

…Ми роду одного й одної крові,

З єдиної походимо вітчизни»

Штауффахер

 • «Так, серце в нас єдине, й кров одна!

Один народ ми, й воля в нас єдина.»

Мауер

 

 

 

 • «Ці землі нашими були століття,

І щоб слуга чужий та смів сюди

Прийти, і ланцюга на нас кувати,

І нас ганьбити на нашій же землі?

Хіба ж немає захисту від гніту?

Ні, є межа й насильству тиранії!»

Штауффахер

 • «Новий союз наш клятвою зміцнімо:

Хай будемо братів народ єдиний,

Хай лихо й горе не розділить нас

Хай будемо, як прадіди, ми вільні,

Хай краще смерть, аніж у рабстві жити.»

Рессельман

 • «Та хіба

В людей є щось миліше за вітчизну?

Чи є для серця щирого щось краще,

Ніж бути безневинних оборонцем

І захищать пригноблених права.»

Берта

 • «…І знай, боротись…

За рідний край – це битись за любов!

Усім один загрожує нам ворог,

Одна й свобода визволить усіх.»

Берта

 • «Тримайтесь разом… міцно й нерушимо…

Всі за свободу встаньте, як один…

Живіть водно…водно…водно…»

Аттінгаузен

 • «Свобода! Свобода! Свобода!» (Усі кричать)

(У Шиллеровому рукопису для Гамбурзького театру «Вільгельм Телль» закінчується цим трикратним тріумфуючим вигуком «Свобода!»)

 

ІІІ.  Рефлексія.

 1. Проблемне запитання:
 • І.Франко писав про «Вільгельма Телля», що ця п’єса «сучасна для кожного часу і кожного народу, що стогне під чужим політичним і суспільним гнітом і бажає з-під нього вибитись на волю». Які герої з української історії вам нагадують легендарного Вільгельма Телля?

Відповіді учнів

1… Історія України нам стверджує, що за всі віки існування української землі, наш сильний і сміливий народ до останнього боровся за незалежність нашої Вітчизни. У п’єсі Ф.Шиллера «Вільгельм Телль» змальовується схожа картини історії України.

…Швейцарці, як і українці, мужньо боролись за незалежність своєї країни.

Любов до Батьківщини схована в далекому заповітньому куточку серця, подалі від недобрих поглядів і жорстокого світу.

Аналізуючи історію Швейцарії та України, можна сказати, що люди всіх часів любили, шанували і оберігали свою Вітчизну, вважали її найголовнішим і наймилішим, що у них є.

Каріна К.

 

2…У драмі «Вільгельм Телль» всіх швейцарців об’єднує патріотизм, необхідність незалежності нації, свободи й об’єднання країни.

… Я впевнена, що Батьківщину, як і матір, не вибирають, не міняють, а просто люблять і відстоюють її інтереси. Зараз у нас в Україні досить складна ситуація. Наших рідних забирають у зону АТО і ми не впевнені чи повернуться вони додому живими. Та ми віримо і надіємося, адже ми патріоти рідної країни і нації. Українська нація – нездоланна!

Северина А.

 

 1. У творі «Вільгельм Телль» зображено тих тиранів, які нищили народ і зневажали людство. Герої драми боролися за незалежність. Зараз історія повторюється. Ми потерпаємо від тяжкої долі, що увірвалась до нас під назвою «Війна». Мені шкода, що будучи ще підлітком, я чую страшні новини, як гинуть наші патріоти, що протистоять важкій зброї та віддають своє життя за наше майбутнє.

… Отже, я хочу вас закликати до одного: прочитайте твір «Вільгельм Телль», зрозумійте ціну рідного краю та чого вартує наша Батьківщина, за яку помирають молоді патріоти.

Оксана Б.

 1. Інтерв’ю в автора
 • Уявіть, що у вас, молодих патріотів нашої України, з’явилась можливість взяти інтерв’ю в Шиллера, справжнього гуманіста, полум’яного вісника волі. Про що б ви у нього запитали? Чому у вас виникли такі запитання?

(Відповіді учнів.)

2. IV. Оцінювання. Домашнє завдання.

Напишіть твір за мотивами драми «Вільгельм Телль» на одну з тем: «В людей є щось миліше за Вітчизну?»; «…До вітчизни туга – нездоланна!»; «Ми роду одного й одної крові, З єдиної походимо вітчизни».