Політичні права і свободи — це такі права і свободи, які громадяни реалізують у політичній сфері суспільного життя.

Об’єднання громадян — добровільне громадське формування, утнорене на основі єдності інтересів для Спільної реалізації громадинами їхніх прав і свобод.

Види об’єднань громадян:

1. Громадські організації — це об’єднання громадян для задо-шілення та захисту своїх економічних, соціальних, фізичних, особистих, культурних та інших прав і свобод, а також вікових, професійних, творчих та інших спільних законних інтересів.

Вони утворюються і діють із всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом. До всеукраїнських об’єднань громадян належать об’єднання, діяльність яких поширюється на території всім України і які мають місцеві осередки у більшості її областей. До місцевих об’єднань належать об’єднання, діяльність яких

поширюється на території відповідної адміністративнргрериторі альної одиниці або регіону. Громадська організація є міжнароіі ною, якщо її діяльність поширюється на території України і хоча б однієї іншої держави.

Засновники громадських організацій: особи (громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства), які досягл 18 років. Членами громадських організацій можуть бути особи, які досягли 14 років.

Рішення про заснування громадських організацій приймаються установчим з’їздом (конференцією) або загальними зборами.

Об’єднання громадян діє на основі статуту або положення.

Легалізація (офіційне визнання) об’єднань громадян є обов’язковою і здійснюється шляхом:

— їх реєстрації;

— повідомлення про заснування.

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно до її статусу Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування у 3-денний або місячний строк з дня надходження документів.

Молодіжні громадські організації — об’єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Дитячі громадські організації — об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій можуть бути особи, які досягли 15-річного віку. Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських організацій — особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків (усиновителів, опікунів або піклувальників).

2. Політичні партії — це об’єднання громадян-прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, мета яких — це участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцевого та регіонального самоврядування і представництво в їх складі.

Політичні партії в Україні створюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.

Політичні партії створюються за ініціативою громадян України, які досягли 18 років, не обмежені судом у дієздатності і не знаходяться

н м ісцях позбавлення волі. Членами політичних партій можуть бути

тільки громадяни України, які досягли 18-річного віку.

Політичні партії підлягають обов’язковій реєстрації Міністерством юстиції України. Заява про реєстрацію політичної партії пошита бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі грома-діпі України, які мають виборче право.

загрузка...