загрузка...

Сучасні засоби та методи виховання громадянскості та патріотизму

 на уроках англійської мови

(Методичний коментар до розробки уроків

 для 7 класу за новими Державними стандартами «Україна. Київ»)

We live in Ukraine, a beautiful land.

It’s home for me and you, my friend.

У системі сучасної освіти надзвичайно важливим і актуальним є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України.

Завдання патріотичного виховання та виховання громадянських компетентностей на уроках англійської мови полягають у вихованні позитивного та поважного ставлення до власного народу, його культури, любові до Батьківщини й рідної мови та віри в світле майбутнє своєї країни. І все це у повній мірі залежить від вчителя, його патріотичних настроїв та відданості своїй справі, адже саме школа зароджує в молодому поколінні почуття державності, закладає паростки гордості за Батьківщину, за вчинки предків, готує громадян і патріотів. Безумовно, найдієвішим та найуспішнішим засобом втілення такої мети є нетрадиційний підхід до уроку та використання інноваційних технологій, але водночас неменш важливим є і психологічний момент, який проявляється у емоційному налаштуванні учнів, створенні відповідної атмосфери на уроці.

Останнім часом стала більш помітною втрата нашим суспільством традиційно української патріотичної свідомості. Саме тому ситуація вимагає цілісної, глибоко продуманої системи виховної роботи з учнями, зокрема і  на уроках англійської мови. Як приклад пропонуємо розглянути систему уроків для 7 класу на тему «Україна.Київ» за новим Державним стандартом.

На уроках англійської мови під час вивчення таких тем як «Їжа», «Спорт», «Відомі люди», «Традиції й звичаї», «Свята», «Музика», «Театр», «Кіно», «Живопис» учні частково здобувають знання про свою країну і ’’малу’’ Батьківщину, але зазвичай це відбувається фрагментарно або несистематично. А також значна перевага віддається країнознавчому матеріалу іноземної мови, особливо при вивченні тем «Україна» та «Великобританія», які поєднуються для співсталення двох різних культур. Зважаючи на ці особливості, важливим та продуктивним буде винесення теми «Україна» в окремий цикл уроків, адже це дасть змогу створити систему отримання знань про рідну країну, розширити, узагальнити ці знання, і, що найважливіше, створити атмосферу патріотизму, прищіплювати та примножувати гордість та повагу, любов та щирі почуття до своєї Батьківщини і свого народу з кожним уроком цього циклу. Тому вчитель іноземної мови несе особливу відповідальність за підготовку та розробку уроків, які пов’язані з темою «Україна», оскільки якість таких уроків має неабиякий вплив на розвиток громадянських компетентностей  та патріотичного виховання учнів.

Цикл уроків цієї тематики має низку особливостей, таких як використання нестандартних методів та інноваційних технологій. Матеріали англійською мовою, в яких показане позитивне ставлення жителів інших країн до України, враження іноземних туристів, патріотичне ставлення громадян України до своєї Батьківщини повністю відповідають темі та цілям й абсолютно доцільно використані в розробках уроків. Уроки саме цієї тематики повинні бути інноваційними та насиченими використанням комп’ютерних технологій, що значно покращує досягнення навчальної, виховної і розвиваючої мети. Без сумніву, використання інноваційних технологій на уроках англійської мови мотивує, підвищує інтерес до вивчення мови та сприяє міцному засвоєнню знань, тому в розробках було використано відеоматеріали, мультимедійні презентації, матеріали інтернет-ресурсів, оскільки це забезпечує наглядність, яка є необхідною складовою уроків, присвячених пам’яткам історії та культури столиці України. Психологічне налаштування учнів проводится перед початком уроку, вчитель на перерві вмикає музичний відеокліп на патріотичну тематику про Україну або Київ, адже музика є одним з найкращих засобів психологічного розвантаження. Також було використано метод проектів, зокрема творчі групові проекти, присвячені  темі системи уроків «Україна.Київ», таких як Інтернет – проект: створення групи в соціальній мережі під назвою «Україна в моєму серці» та відеопроект: створення відео репотажу «Україна та її столиця». На уроках для мотивації навчальної діяльності вчитель та учні декламують патріотичні вірші про Україну та Київ англійською мовою. Впроваджено метод проектів для проведення рефлексії навчальної діяльності на уроці, що сприяє активізації уваги та стимулює пізнавальний інтерес. Під час окремих уроків учням пропонується оформлення кабінету у національно-патріотичному стилі, одягання в українське національне вбрання та сучасний одяг із українською символікою, створення емблем та поробок на відповідну тематику. Адже впровадження елементів творчості в процес навчання активізує та стимулює діяльність учнів на уроці.

Схематичний план циклу уроків «Україна.Київ» для 7 класу за новим Дежавним стандартом  наведено у таблиці:

Тематика ситуативного спілкування «Україна. Київ» передбачена програмою майже для всіх класів, тому елементи даних уроків можуть бути використані для проведення уроків в 5-8 класах із адаптацією до рівня складності завдань, лексичного навантаження  та граматичного матеріалу. Такі нетрадиційні засоби та методи можуть бути використані під час організації позакласної або гурткової роботи. Окремі уроки можуть бути використані для проведення відкритих позакласних та  виховних заходів.