уроку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

1

1

Вступ: історія як наука та шкільний предмет

2

1

Лічба часу в історії стародавнього світу. Практичне заняття 1

Розділ І. Життя людей за первісних часів

Тема. Початок історії. Виникнення людини та її розселення

на земній кулі

3

2

Початок історії. Виникнення людини та її розселення

4

1

Зародження мистецтва та релігійних вірувань

5

1

Заняття та спосіб життя первісних людей

6

1

Суспільна організація та організація влади за первісних часів

7

1

Трипільська культура на землях України

8

1

Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України. Практичне заняття 2

9

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

Розділ ІІ. Цивілізації Давнього Сходу

Тема. Давній Єгипет

10

1

Виникнення Єгипетської держави

уроку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

11

1

Міфи та релігія Давнього Єгипту. Практичне заняття 3

12

1

Господарське, суспільне та повсякденне життя давніх єгиптян

13

1

Розквіт і занепад Єгипту

14

1

Освіта, наукові знання, образотворче мистецтво та архітектура давніх єгиптян

15

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

Тема. Цивілізації Передньої Центральної Азії.
Кімерійсько-скіфський світ

16

1

Найдавніші держави Дворіччя

17

1

Фінікійські міста-держави. Ізраїльсько-Іудейське царство

18

1

Великі імперії Західної Азії

19

1

Кімерія та Скіфія

20

1

Історичні джерела про скіфів. Практичне заняття 4

21

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

Тема. Давні Індія та Китай

22

1

Давня Індія

23

1

Суспільне, релігійне й культурне життя Давньої Індії

24

1

Піднебесна імперія та перші володарі Давнього Китаю

уроку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

25

1

Суспільне та культурне життя давніх китайців

26

1

Писемність, освіта та наукові знання у Давньому Китаї. Практичне заняття 5

27

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

Розділ ІІІ. Історія Давньої Греції
Тема. Становлення античної грецької цивілізації

28

1

Природа та населення Давньої Греції

29

1

Давньогрецька міфологія та релігія. Практичне заняття 6

30

1

Мінойська палацова цивілізація

31

1

Ахейська палацова цивілізація

32

1

Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Виникнення грецьких полісів

33

1

Велика грецька колонізація

34

1

Афінська та Спартанська держави

35

1

Побут і виховання спартанців. Практичне заняття 7

36

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

 

Тема. Антична грецька цивілізація класичної доби

37

1

Греко-перські війни (500–449 рр. до н.е.)

38

1

Розквіт афінської демократії

уроку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

39

1

Господарство та повсякденне життя в Давній Греції

40

1

Освіта, наука, виховання та сімейне життя в Давній Греції

41

1

Підкорення Греції Македонією

42

1

Мистецтво Давньої Греції. Практичне заняття 8

43

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

Тема. Доба еллінізму

44

1

Утворення імперії Александра Македонського

45

1

Історичні джерела про Александра Македонського. Практичне заняття 9

46

1

Елліністичні держави в 4–2 ст. до н. е. Культура еллінізму

47

1

Суспільне, господарське та повсякденне життя в античних полісах на території України. Практичне заняття 10

48

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

Розділ ІV. Історія Давнього Риму
Тема. Давній Рим за царської та республіканської доби

49

1

Природні умови Італії та виникнення міста Рим

50

2

Римська республіка 5 – середини 3 ст. до н. е.

уроку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

51

2

Римська республіка в 2 ст. до н. е.

52

1

Релігія, сім’я, виховання й господарство давніх римлян

53

1

Диктатура Гая Юлія Цезаря

54

1

Історичний портрет Гая Юлія Цезаря. Практичне заняття 11

55

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

 

Тема. Римська імперія

56

1

Створення Римської імперії. Правління Октавіана Августа

57

1

Римська імперія в 1–2 ст.

58

1

Місто Рим та повсякденне життя його мешканців

59

1

Римська імперія в 3–4 ст.

60

1

Виникнення християнства

61

1

Культура Давнього Риму. Практичне заняття 12

62

1

Початок Великого переселення народів та падіння Західної Римської імперії

63

1

Суспільне та господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. Практичне заняття 13

64

1

Урок узагальнення і систематизацій або Урок контролю і корекції навчальних досягнень

уроку

К-ть

год

Дата

проведення

уроку

Зміст навчального матеріалу

Примітки

65

1

Узагальнення до курсу: «Внесок народів стародавнього світу в історію людства. Роль стародавнього періоду в  історії України»

66

2

Резерв

 

загрузка...