Цілі уроку:

• показати історичне значення Київської Русі як ранньофеодальної держави;

• формувати основні уявлення про «вотчину», селянські повстання, політичну роздробленість, державну символіку;

• розвивати навички роботи з текстом підручника і документами, уміння аналізувати писемні джерела, висловлювати власну думку, рецензувати відповіді інших учнів;

• виховувати почуття патріотизму, поваги до своєї історії.

Тип уроку — урок перевірки та корекції знань, умінь і навичок.

Форма уроку — історичний КВК, міжвіковий урок.

Обладнання: портрети київських князів, карта «Київська Русь», емблеми, привітання команд.

Література

1. Лях Р.Д. Історія України: Підруч. для 7 кл. — К.: Ге-неза, 2000.

2. Полонська-Василенко Н. Історія України. — К: Либідь, 1995.

3. Аркас М. Історія України-Руси.

4. Субтельний О. Історія України. — К: Либідь, 1991.

5. Крип’якевич І. Історія України. — Львів: Світ, 1990.

6. Яковенко Н. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. — К.: Генеза, 1997.

8. Повість врем’яних літ.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1. Учнів об’єднують у 4 групи (команди), які обирають капітанів і назви команд, готують емблеми.

2. Дітей ознайомлюють із правилами проведення КВК і умовами оцінювання.

ХІД УРОКУ

Київська Русь — це рідна колиска,

Це предків домівка, держава

                                         князівська…

Учитель . Київська Русь — це велика ранньофеодальна держава східнослов’янських племен (показує на карті). Вона охоплювала територію від Чорного до Білого моря, від Карпатських гір до Волги. Київська держава є колискою української народності. На міжнародній арені Київська Русь посіла одне з провідних місць. Її виникнення відносимо до IX століття.
Сьогодні ми з вами пройдемося тернистими шляхами формування та розквіту найдавнішої української держави — Київської Русі.

Вчитель представляє членів журі — викладачів історії та учнів 9 класів.

І КОНКУРС Кожній команді пропонується написати словниковий історичний диктант. З нею працює один член журі, який перевіряє правильність відповідей.

(Конкурс оцінюється в 1 бал.)

I команда: феодальна держава; панщина; династія; регент; віче.

II команда: літопис; князь; народність; натуральне господарство; вотчина.

III команда: міжусобні війни; гривна; смерди; династія; ієрархія.

IV команда: повинності; кольчуга; монотеїзм; народність; дипломатія.

II КОНКУРС

Чи пам’ятаєте ви, які події пов’язані із цими датами?

(Відповідають учні з різних команд, за правильну відповідь — 0,5 бала.)

 882 рік — захоплення Києва варягами;

• IX ст. — утворення київської держави.

• 988 рік — прийняття Київською Руссю християнства.

• 1015—1054 pp. — князювання Ярослава Мудрого.

• 1036 рік — розгром печенігів під Києвом.

• 980, 981, 984-986 pp. військові походи князя Володимира.

• 1068—1069 pp. — київське повстання.

• 1097 рік — Любецький з’їзд.

• 1113 рік — смерть князя Святополка Ізяславича і прихід до влади Володимира Мономаха.

• 1125—1132 pp. — правління Мстислава Володимировича (сина Мономаха).

III КОНКУРС

Назвіть у хронологічній послідовності князів Київської Русі.

 (За правильну відповідь — 1 бал.)

1. Олег.

2. Ігор.

3. Ольга.

4. Святослав.

5. Володимир Великий.

6. Ярослав Мудрий.

7. Володимир Мономах.

8. Мстислав Володимирович.

IV КОНКУРС

Кому належать ці висловлювання і з яких джерел вони взяті?

(За правильну відповідь — 2 бали.)

1. «Якщо закуп втече від свого господаря, не розплатившись з ним, то стає його холопом…»(Я.Мудрий, «Руська Правда»)

2. «…Билися день, билися другий, на третій день під полудень упали стяги Ігореві. Тут обидва брати розлучилися на березі бистрої Каяли…» («Слово о полку Ігоревім»)

3. «Якщо ж помре боярин або дружинник, то майно піде князю, якщо у них не буде синів, то хай їхнє майно візьмуть доньки…» (Я. Мудрий, «Руська Правда»)

4. «…Володимир прийшов у Київ, відразу звелів скинути кумирів — одних порубати, а інших спалити. А Перуна звелів прив’язати до хвоста коня і стягти з гори по Боричевому узвозу в Ручай…» («Повість врем ’янихліт», про хрещення Русі)

5. «…Тож слухайтесь брат брата. Тепер же поручаю я, замість себе, стіл свій, Київ, найстаршому синові своєму, брату Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він вам буде замість мене. А Святославу я даю Чернігів, а Всеволоду — Переяслав, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ…» («Літопис Руський», заповіт Я.Мудрого)

6. «…І послав він до греків послів, мовлячи: «Хочу на вас іти і взяти город ваш, як і сей». І сказали греки: «Ми не в силі супро-ти вас стати. Так що візьми з нас данину собі й на дружину свою…» («Літопис Руський», похід Святослава на греків)

7. «…Найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов: простий чи знатний, чи посол… бо він, мандруючи далі, прославить вас у всіх землях доброю чи злою людиною» (В. Мономах, «Повчання дітям»).

V КОНКУРС КАПІТАНІВ

I завдання — від імені князя розповісти про цікавий епізод з його походу (оцінюється 3 балами).

II завдання — розв’язати історичну задачу і дізнатися, коли відбулося повстання в Києві:

А — Б + В = Г, де

А — рік початку князювання Ярослава Мудрого;

Б — час прийняття християнства;

В — рік побудови собору Св. Софії у Києві;

Г — дата повстання.

VI КОНКУРС

Що відбулося раніше?

(Правильна відповідь оцінюється в 0,5 бал.)

• Прийняття християнства чи утворення давньоруської держави?

• Виникнення мисливства чи землеробства?

• Повстання в Києві чи будівництво Со-фіївського собору?

• Написання «Повчання дітям» В.Мономаха чи «Руської Правди» Я.Мудрого?

VII КОНКУРС

Додаткові повідомлення учнів. Кожна команда готує повідомлення на певну тему (наприклад, «Жінки в історії Київської Русі», «Софіївський собор — пам’ятка архітектури далекої давнини»).

(Повні, змістовні відповіді оцінюються в 4 бали.)

Звучить музика. Журі підбиває підсумки конкурсів.

Вчитель. А тепер підсумуємо сказане про формування київської держави. Який можна зробити висновок?

Слово надається учням. Вони зауважують, що в ході історичного КВК було з’ясовано, що саме на IX—XII ст. припадає існування Київської Русі, а пізніше сформувалася ціла низка державних утворень на теренах сучасної України.

Оцінювання знань учнів і аналіз участі команд у КВК.

Домашнє завдання: підготувати розповідь з теми за прочитаним художнім твором або скласти твір-есе про Київську Русь.

загрузка...