План відповіді

1. «Малоросійські пісні…» М. Максимовича.

2. «Закон Божий» М. Кос­томарова.

Михайло Максимович був першим ректором відкритого в 1834 р. Київського університету. Він видав три збірки українських народних пісень, серед яких «Українські народні пісні», «Збірник українських пісень». Ці збірники дали початок розвитку національної фольклористики.
Етнографічні твори М. Максимовича — збірка ліричних народних пісень «Малоросійські пісні…» — увібрали в себе перекази, думи та ін., які позитивно вплинули на розвиток українського національно- культурного руху першої половини XIX ст. Збірка М. Максимовича та коментарі до неї давали людям розуміння того, що українська мова є окремою від білоруської, польської, російської. Він доводив думку, що українська мова має право на незалежний розвиток.
Михайло Максимович був переконаний, що настав час створення української поезії. Із метою розвитку національної поезії можна використовувати твори іншомовної поезії для порівняння найкращих її набутків. У «Малоросійських піснях…» М. Максимович зазначав, що там звучить душа, перейнята почуттями, і казка, де відчувається народна фантазія.
М. Максимович підтримував творчі та особисті зв’язки з Миколою Костомаровим — автором праці «Закон Божий», або «Книга буття українського народу». Цей програмний документ Кирило-Мефодіївського братства (товариства) складався зі 109 положень релігійно-повчального та історико-публіцистичного характеру.
У документі важлива роль відводилася боротьбі українських козаків за права і свободи українців. Провідна ідея документа — Україна повинна стати ініціатором боротьби за національне та соціальне визволення усіх слов’янських народів. «Закон Божий» проголошував, що Україна стане незалежною та рівноправною у федеративному союзі слов’янських народів.

Висновок. Унаслідок розвитку українського національного руху в першій половині XIX ст. відбувся поступовий його перехід від культурологічних засад до політичних, про що свідчать твори М. Максимовича і М. Костомарова.?

Поняття, терміни, назви: «Малоросійські пісні…», «Закон Божий».

Особистість в історії: М. Максимович і М. Костомаров

загрузка...