План відповіді

  1. Три напрямки в національному русі.
  2. РУРП, НДП, УСДП.
  3. Львівське всенарод­не віче та відзначення 100-річчя виходу в світ «Енеїди».

Західноукраїнський національний рух був представлений різними суспільно-політичними течіями: москвофілами, народовцями, радикалами. Східна Галичина була центром національного руху в Західній Україні. Наприкінці XIXст. новим явищем в національно- визвольному русі стало утворення перших політичних партій.
За ініціативою І. Франка та М. Павлика в 1890р. була створена Русько- Українська радикальна партія (РУРП) . Її програма:
1)    утвердження ідеалів наукового соціалізму;
2)    створення демократичних підвалин розвитку суспільства;
3)    використання досягнень науки та культури для зростання національної самосвідомості українців;
4)    передача землі селянам за викуп.
Криза в партії привела до її розколу в 1899р. Частина членів партії перейшла до Української соціал-демократичної партії, а інша частина за-снувала нову партію — Націонал-демократичну (НДП), лідерами якої були Ю.Романчук, І.Франко, М. Гру шевський. Цілі партії; боротьба за незалежну Україну, національне єднання східних та західних українців, сприяння активізації національного руху в Північній Буковині.
Партія займалася пропагандою серед селян, прагнула послабити позиції москвофілів та народовців.
У Західній Україні діяли соціалістичні гуртки, які у 1899р. об’єдналися в Українську соціал-демократичну партію (УСДП). Лідером партії став Н. Ганкевич, мета партії — створення вільної респу-бліки українського народу.
Видатною подією у західноукраїнському національному русі стало Львівське всенародне віче, що було присвячене 50-річчю скасування панщини в Східній Галичині. Віче проголосило самостійність українського народу в Західній Україні.
Наприкінці 1898р. західноукраїнська громадськість урочисто відзначила 100-річчя виходу в світ «Енеїди» І. Котляревського.
Патріоти Галичини створили молодіжні організації «Сокіл» та «Січ», які виховували молодь за військовими традиціями запорозьких козаків.
Кооперативний рух у Західній Україні був складовою частиною національного руху.

Висновок. Наприкінці XIX — початку XXст. західноукраїнський національний рух політизувався. Були створені перші політичні партії. Східна Галичина отримала назву «українського П’ємонта» як центр об’єднання національно-визвольного руху українців.

Дати: 1890р.— створення РУРП; 1899р.— утворення НДП і УСДП.
Поняття, терміни, назви: політичні партії, Львівське всенародне віче.
Особистості в історії: Іван Франко, Михайло Грушевський.

загрузка...