План відповіді

  1. Академічний етап укра­їнського визвольного руху.
  2. Український етап ви­звольного руху.
  3. Політичний характер українського визволь­ного руху.

Формування індустріального суспільства на українських землях, які наприкінці XVIII — у XIX ст. входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій, позитивно вплинуло на формування українського визвольного руху. Історики умовно виділили три основні етапи його розвитку:
•    академічний, або науковий;
•    українофільський (українолюбський або культурницько-видавницький);
•    політичний.
На початку  19 ст. група вчених і освічених діячів українського суспільства провели велику дослідницьку етнографічну та культурницько-історичну роботу. Вони не просто збирали народні пісні, перекази, байки, легенди, казки, але й досліджували та публікували їх. Так, завдяки зусиллям П. Гулака-Артемовського по-бачили світ поетичні та літературні твори української мови, яку автор вважав «умираючою». У 1834 р. Г. Квітка-Основ’яненко видав у Харкові «Малоросійські оповідання». Гурток харківських романтиків (А. Метлинський, JI. Боровиковський, О. Корсун) поетичними творами довів, що мова українська  «жива» та «не вмирає».
На початку  19 ст. Україну уславили імена таких громадсько- культурних діячів: В. Каразін, І. Срезнєвський, М. Максимович, П. Лукашевич, М. Левицький, І. Могильницький, М. Лучко та ін.?
Другий етап визвольного руху — культурницько- видавницького періоду — характеризувався появою низки видавничих, культурно-просвітницьких, археографічних, музейних організацій. Зокрема, було відкрито Харківський (1805 р.) та Київський (1834 р.) університети, «Товариство історії і старожитностей російських» (Одеса, 1834 p.), «Товариство галицьких греко-католицьких священиків…», «Руська трійця» в Полтаві та ін. За цей час видано неперевершені пам’ятки літератури, переказів та ін., серед яких слід відзначити альманах «Русалка Дністрова». Діяли громади та різні культурні організації.

У період третього етапу всеукраїнського національного руху він набув політичного характеру. Ключовою ідеєю в цей період стає вимога здобути суверенітет нації. Першооснови закладено в діяльності таких організацій та громад, як Кирило-Мефодіївське товариство, Головна Руська Рада, Харківсько-Київське таємне товариство, Братство тарасівців. Найвідомішими діячами були Т. Шевченко, , Гр. Яхимович, І. Франко,М. Костомаров,  М. Куземський, М. Драгоманов, М. Гулак.

Висновки. Український національний визвольний рух привів до національного відродження та започаткував відродження процесів державної незалежності.

Дати: 1834 р. — видання «Малоросійських оповідань» Г. Квітки- Основєяненка; 1805 р. — відкриття Харківського університету; 1834 р. — відкриття Київського університету.
Поняття, терміни, назви: український визвольний рух.
Особистість в історії: В. Каразін, І. Срез- нєвський, М. Максимович, М. Костомаров, М. Драгоманов.

загрузка...