План відповіді

1. Князь Острозький — видатний представник української шляхти.

2. Заснування Острозької академії.

3. Навчальний процес в академії.

4. Внесок викладачів і ви­пускників академії

в розвиток української культури.

Василь-Костянтин Острозький —  увійшов в історію України як відомий український шляхтич, князь, визнаний лідер православних українців, які виступали проти ополячення та окатоличення. Він був середнім сином відомого діяча Великого князівства Литовського князя Костянтина. Василь Острозький мав великі земельні володіння на Волині, Поділлі, Київщині, Галичині, був київським воєводою, сенатором.
Саме проти нього було спрямоване одне з пер-ших козацько-селянських повстань під прово-дом Криштофа Косинського (кінець XVI ст.).?
Головною заслугою князя стало заснування та утримання на власний кошт найпершого в Україні вищого навчального закладу гуманітарного типу — Острозької школи. Перша згадка за  Острозьку академію, як стали називати заклад, датована Приблизно 1576 р. Академія була побудована за принципом західноєвропейських шкіл. У ній викладалися «сілі вільних мистецтв» — граматика, риторика, діалектика (ці предмети складали три- віум) астрономія, арифметика, геометрія, музика,  (ці предмети складали квадривіум). Курсу богослов’я не було. Академія стала центром освіти та книгодрукування. У ній діяв гурток учених, антиукраїнських письменників-полемістів. Князь Острозький запросив до академії першо-друкаря Івана Федорова, який видав «Острозьку Біблію» (1581 p.). Академія мала бібліотеку з фундаментальними літературними творами.
Герасим Смотрицький, відомий письменник-полеміст, став першим ректором академії. Завдяки його плідній роботі «Острозька Біблія» була відредагована, до неї була складена передмова. Саме в академії Г. Смотрицький створив такі відомі полемічні твори як «Ключ царства небесного», «Календар римський новий».
В академії викладали відомі вчені та викладачі грецької, латинської, церковнослов’янської мов, математики та астрономії, музики та хорового співу: Д. Наливайко, В. Суразький, Т. Михайлович, І. Федоров, Ф. Грек, А. Римша, О. Мотовила та ін. Вони готували до видання такі відомі книжки, як «Азбука», «Буквар», «Хронологія», «Біблія» та ін., що згодом друкавав І. Федоров.
Острозьку академію закінчило майже 500 осіб, серед яких відомі діячі культури Г. Дорофієвич, М. Смотрицький, гетьман П. Конашевич- Сагайдачний. Багато випускніків академії згодом заснували братські православні школи у Львові та Києві, Луцьку та Бресті, інших українських і білоруських містах.
Висновок. Князь Василь-Костянтин Острозький належить до видатних представників української шляхти. Його зусиллями була створена Острозька академія, за часів існування якої значно підвищився рівень української освіти, набуло розвитку книгодрукування. Випускники академії продовжували справу боротьби за українську культуру та православну віру.

 Дати: 1576р.— заснування Острозької академії; 1526—1608рр.— роки життя князя Василя-Костянтина Острозького.
Поняття, терміни, назви: шляхта, Острозька академія, «сім вільних мистецтв», Острозька біблія.
Особистість в історії: Василь-Костянтин Острозький.

загрузка...