Поняття, ознаки й підстави адміністративної відповідальності, адміністративних стягнень та порядок їх накладання й зняття. особливості адміністративного судочинства

Мета: розкрити поняття «адміністративний проступок», «адміністративна відповідальність», «адміністративне стягнення», познайомити з порядком накладання й зняття адміністративних стягнень, адміністративного судочинства; виховувати в учнів почуття особистої відповідальності.

Тип уроку: урок вивчення нових знань.

Форма проведення: евристична бесіда.

Обладнання: Кодекс України про адміністративні правопорушення.

ХіД УРОКУ

i. організаційна частина уроку

ii. мотивація навчальної діяльності учнів

Повідомлення теми та завдань уроку.

Бесіда з учнями

1. Пригадайте, які джерела адміністративного права вам відомі.

2. Як співвідносяться переконання та примушення в державному управлінні?

3. Що ви знаєте з історії Адміністративного кодексу України? (Доповнення учнів)

ііі. Вивчення нового матеріалу

Складання плану роботи

1. Адміністративний проступок.

2. Ознаки адміністративних правопорушень.

3. Адміністративна відповідальність. Її особливість.

4. Адміністративне стягнення, його види.

Розповідь учителя

Розуміння адміністративного правопорушення та його складу й адміністративної відповідальності входять до адміністративного делікатного права. Слід зазначити, що адміністративні правопорушення є також суспільно небезпечними, які і всі інші правопорушення. Але при розмежуванні адміністративних проступків і кримінальних злочинів ступінь небезпечності відіграє головну роль.

Тож визначимо, що таке адміністративний проступок.

Робота з поняттями й термінами

Адміністративний проступок — це посягання на порядок в суспільстві, власність, права та свободи громадян України та встановлений порядок управління.

Ознаки адміністративного проступку:

1) протиправність;

2) антисуспільний характер;

3) винність;

4) адміністративне покарання. практична робота

За матеріалами «Практикуму з основ правознавства» В. В. Квасова (Х.: Вид. група «Основа», 2004) робота над аналізом ситуацій, запропонованих у розділі 8 «Найважливіші положення адміністративного та кримінального права».

Бесіда з учнями

1. Пригадайте, що собою являє юридична відповідальність взагалі.

2. Як ви гадаєте, чи відрізняються між собою кримінальна та адміністративна відповідальність? Поясніть чому. Наведіть докази.

3. Що, на вашу думку, може входити до складу адміністративного проступку? (Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона) Кожній складовій дайте свою характеристику. Учитель. Адміністративну відповідальність слід розглядати

у позитивному (перспективному) та негативному (ретроспективному) видах. У позитивному (перспективному) розумінні адміністративна відповідальність характеризується як відповідальне ставлення суб’єкта адміністративного права до своїх обов’язків і додержання заборон. У негативному (ретроспективному) значенні це специфічні правовідносини між державою (її органами й посадовими особами) та суб’єктом адміністративного правопорушення щодо реагування на вчинене правопорушення і на суб’єкта, що його вчинив, а також покладання на правопорушника виду й міри адміністративного стягнення.

Адміністративна відповідальність — це вид юридичної відповідальності за вчинення адміністративного проступку, вона складається з покладання на винну особу обмежень матеріального чи морального характеру.

Ознаки адміністративної відповідальності:

а) міри цього виду відповідальності передбачені та урегульовані адміністративним правом;

б) має більш м’який характер порівняно з кримінальною відповідальністю;

в) застосовується, як правило, органами виконавчої влади і лише в окремих випадках — судами;

г) порядок накладання адміністративної відповідальності спрощений порівняно з кримінальною відповідальністю;

д) між правопорушником та органом, що накладає адміністративне покарання, відсутні службові взаємовідносини, що характерно для дисциплінарної відповідальності.

виступи учнів

Виступ учнів щодо адміністративних стягнень та їх видів.
Практична робота

Учні опрацьовують КУпАП та складають таблицю «Види адміністративних стягнень».
Биди адміністративних стягнень Стаття КУпАП, короткий опис

загрузка...